სექსუალური ორიენტაცია

რას ნიშნავს „პანსექსუალი“? — განმარტება, ისტორია და ქამინგაუთი

„პანსექსუალი“ არის ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს ადამიანს, რომელსაც რომანტიკული, სექსუალური ან ემოციური მიზიდულობა აქვს სხვა ადამიანების მიმართ, განურჩევლად მათი გენდერული იდენტობისა თუ სქესისა. პანსექსუალ ადამიანს შეიძლება იზიდავდეს როგორც სისგენდერი (ადამიანი, რომლის გენდერული იდენტობაც

რას ნიშნავს ბისექსუალობა? — მნიშვნელობა, მითები და რჩევები

სექსუალური და გენდერული იდენტობების სპექტრის უკეთ გასააზრებლად აუცილებელია იმ ტერმინების ცოდნა, რომლებითაც ადამიანები საკუთარ მიზიდულობას აღწერენ. ბისექსუალობა გულისხმობს რომანტიკულ, ემოციურ ან/და სექსუალურ მიზიდულობას ერთზე მეტი სქესის ან გენდერის მიმართ. ბისექსუალ ადამიანს შეიძლება იზიდავდეს განსხვავებული და იმავე სქესის/გენდერის ადამიანები (მაგალითად, ქალები,

რას ნიშნავს ასექსუალობა? — მითები და ფაქტები

ასექსუალობა არის სექსუალური ორიენტაცია, რომელიც სხვების მიმართ სექსუალური მიზიდულობის ნაკლებობას ან საერთოდ არქონას გულისხმობს. ასექსუალებს ასევე ზოგადად სექსუალური აქტივობების მიმართ ძალიან დაბალი ლტოლვა აქვთ

მაქვს ძალა, რომ თავი დავიცვა და საკუთარი აზრი დავაფიქსირო — ლუკა აბლოთია

ლუკა აბლოთია 17 წლის ქვიარ მოზარდია აფხაზეთიდან. საკუთარ ორიენტაციაზე საჯაროდ საუბარი ადრეულ ასაკში გადაწყვიტა, იქამდე კი საკუთარი თავის მიღების გზა გაიარა, რომელიც საქართველოში დაიწყო,

რას ნიშნავს ბისექსუალობა? — მნიშვნელობა, მითები და რჩევები

სექსუალური და გენდერული იდენტობების სპექტრის უკეთ გასააზრებლად აუცილებელია იმ ტერმინების ცოდნა, რომლებითაც ადამიანები საკუთარ მიზიდულობას აღწერენ.

ბისექსუალობა გულისხმობს რომანტიკულ, ემოციურ ან/და სექსუალურ მიზიდულობას ერთზე მეტი სქესის ან გენდერის მიმართ. ბისექსუალ ადამიანს შეიძლება იზიდავდეს განსხვავებული და იმავე სქესის/გენდერის ადამიანები (მაგალითად, ქალები, კაცები ან არაბინარული ადამიანები).

ამ სტატიაში განხილულია, ზუსტად რას ნიშნავს ბისექსუალობა და რა გავრცელებული მითები არსებობს მასზე.

იხილეთ აგრეთვე ქვიარ ლექსიკონი — ლგბტქი ტერმინების განმარტებები

ზუსტად რას გულისხმობს ბისექსუალობა?

ბევრი ადამიანი „ბისექსუალს“ იყენებს როგორც ქოლგა-ტერმინს ორი ან მეტი გენდერის მიმართ მიზიდულობის აღსანიშნად. თუმცა, რამდენიმე ადამიანს რომ ჰკითხოთ, რას ნიშნავს მათთვის ბისექსუალობა, შეიძლება, განსხვავებული პასუხები მიიღოთ.

ეს შეიძლება დამაბნეველი აღმოჩნდეს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ფიქრობთ, რომ შეიძლება ბისექსუალი იყოთ; როცა იცნობთ ვინმეს, ვინც ბისექსუალია; ან როცა, უბრალოდ, გაინტერესებთ, რას ნიშნავს ბისექსუალობა.

ამიტომ, მოდით, განვიხილოთ რამდენიმე სხვადასხვა ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს ბისექსუალობის არსს.

ზოგი ადამიანისთვის ეს ტერმინი გენდერულ ბინარულობას აძლიერებს

ტერმინი „ბისექსუალი“ აუცილებლად მხოლოდ ქალებისა და კაცების მიმართ მიზიდულობას არ აღნიშნავს, თუმცა ზოგი ადამიანი ამ ტერმინს სწორედ ასე აღიქვამს. მათთვის ბისექსუალობა გამორიცხავს არაბინარულ გენდერულ იდენტობებს, ზოგჯერ კი, ტრანსგენდერ ადამიანებს.

სწორედ ამიტომ, მეტი ინკლუზიურობისთვის ისინი შეიძლება იყენებდნენ ტერმინებს „პანსექსუალი“ ან „ქვიარი“.

იხილეთ აგრეთვე რას ნიშნავს „პანსექსუალი“? — განმარტება, ისტორია და ქამინგაუთი

ზოგისთვის მას უფრო ფართო მნიშვნელობა აქვს

ისტორიულად, ტერმინი „ბისექსუალი“ აღნიშნავდა არა „კაცსა და ქალს“, არამედ „იმავეს და საპირისპიროს“ — ანუ, მიზიდულობას შენი გენდერის და შენგან განსხვავებული გენდერის მქონე ადამიანების მიმართ.

ამ ტერმინის ერთ-ერთი პოპულარული განმარტება შექმნა ბისექსუალმა აქტივისტმა რობინ ოქსმა:

„მე საკუთარ თავს ბისექსუალს იმიტომ ვუწოდებ, რომ ვამბობ, რომ მაქვს იმის პოტენციალი, რომ რომანტიკულად და/ან სექსუალურად მიმიზიდონ ერთზე მეტი სქესის და/ან გენდერის ადამიანებმა. არააუცილებლად ერთდროულად, არააუცილებლად ერთნაირად და არააუცილებლად ერთი და იმავე დოზით“.

ეს განმარტება უფრო გასაგებია, როდესაც დავაკვირდებით, რას აღნიშნავს ტერმინი „ჰომოსექსუალი“ — მიზიდულობას იმავეს მიმართ — და „ჰეტეროსექსუალი“ — მიზიდულობას განსხვავებულის მიმართ. ბისექსუალობა შეიძლება მოიცავდეს „იმავესაც“ და „განსხვავებულსაც“.

ერთი რამ ყველასთვის ცხადია: ბისექსუალობა 50/50-ზე მიზიდულობა არაა

მართალია, ჰომოსექსუალობისა და ჰეტეროსექსუალობის განმარტებები შეიძლება ბისექსუალობის გააზრებაში დაგეხმაროთ, მაგრამ არ გეგონოთ, რომ ბისექსუალი ადამიანები „ნახევრად გეი“ და „ნახევრად ჰეტეროები“ არიან.

ბისექსუალობა დამოუკიდებელი, უნიკალური იდენტობაა და არა — გეიდ ან ჰეტეროსექსუალად ყოფნის განშტოება.

ზოგ ადამიანს იზიდავს სისგენდერი კაცები და სისგენდერი ქალები

შესაძლოა, შეხვდეთ ისეთ ბისექსუალ ადამიანს, რომელიც ამბობს, რომ მას მხოლოდ სისგენდერი კაცები და სისგენდერი ქალები იზიდავს, თუმცა ეს ასე ნამდვილად არ არის ყველა ბისექსუალისთვის.

ბისექსუალობის ეს განმარტება შეიძლება დაფუძნებული იყოს გარკვეულ მცდარ წარმოდგენებზე გენდერის შესახებ, ვინაიდან ყოველთვის არ არის შესაძლებელი ვინმეს დანახვისას იმის მიხვედრა, კაცია ის თუ ქალი და სისგენდერია ის თუ არა.

ზოგს კი გენდერის სპექტრზე მყოფი ადამიანები იზიდავს

უამრავ ბისექსუალ ადამიანს იზიდავს ტრანსგენდერი და არაბინარული ადამიანები, ასევე, უამრავი ბისექსუალი ადამიანი თავადაა ტრანსგენდერი ან არაბინარული. ამიტომაც ბევრისთვის „ბისექსუალობა“ ინკლუზიური ტერმინია, რომელიც გენდერის სპექტრს მთლიანად მოიცავს.

ზოგ ბისექსუალს ერთი გენდერი უფრო იზიდავს, ვიდრე მეორე

ბისექსუალობაზე გავრცელებული მცდარი წარმოდგენების გამო შეიძლება გეგონოთ, რომ ბისექსუალად იდენტიფიცირების „უფლება“ მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაქვთ, თუკი რამდენიმე გენდერი თანაბრად გიზიდავთ. ეს ასე ნამდვილად არ არის.

ბევრ ბისექსუალ ადამიანს ერთი გენდერი უფრო მეტად იზიდავს, ვიდრე სხვა და მათი ბისექსუალობა აბსოლუტურად ვალიდურია.

► გახსოვდეთ, რომ ვინც და რა დოზითაც არ უნდა გიზიდავდეთ, თქვენი გრძნობები ვალიდურია. თუკი ბისექსუალობის ჩვეულ აღწერაში საკუთარ თავს ვერ ხედავთ — არ იდარდოთ. სხვა თუ არაფერი, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ბისექსუალად ყოფნის ბევრი გზა არსებობს და კიდევ ერთხელ ცხადყოფს სექსუალობის მრავალფეროვნებას.

გაითვალისწინეთ — რჩევები და მითები ბისექსუალობაზე

საპირისპირო გენდერის ადამიანთან ურთიერთობები ჰეტეროსექსუალად არ გაქცევთ

ურთიერთობაში ყოფნა კიდევ ერთი რამაა, რამაც შეიძლება დაგაფიქროთ, ხართ თუ არა „საკმარისად ბისექსუალი“. მაგალითად, თუკი ქალი ხართ და კაცთან მონოგამიური ურთიერთობა გაქვთ, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ბისექსუალი აღარ ხართ?

ცხადია, ეს ასე არ არის. ბისექსუალობა მიზიდულობაა და არა ის, თუ ვისთან გაქვთ ამჟამად ურთიერთობა და რა ტიპისაა ეს ურთიერთობა.

ზოგ ბისექსუალ ადამიანს სხვადასხვა ტიპის მიზიდულობა აქვს სხვადასხვა გენდერის მიმართ

ზოგჯერ ასევე შესაძლებელია, რომ ბისექსუალ ადამიანს სხვადასხვა ტიპის მიზიდულობა ჰქონდეს სხვადასხვა გენდერის მიმართ. მაგალითად, მას შეიძლება რომანტიკულად იზიდავდეს რამდენიმე გენდერი, მაგრამ სექსუალური მიზიდულობა მხოლოდ კაცების მიმართ ჰქონდეს. ან, შესაძლოა, სექსუალური მიზიდულობა საერთოდ არ გქონდეთ არავის მიმართ, მაგრამ გრძნობდეთ რომანტიკულ მიზიდულობას და იყოთ ბირომანტიკული.

ამას ზოგჯერ შერეულ ორიენტაციას უწოდებენ: რომანტიკული მიზიდულობის ქონა ერთი (ან არცერთი) გენდერის მიმართ, მაგრამ სექსუალური მიზიდულობა — მეორის (ან არცერთის) მიმართ.

თავისუფლად შეიძლება, იყოთ ერთდროულად ბისექსუალიც და ბირომანტიკულიც, ან იყოთ მხოლოდ რომელიმე მათგანი და შესაბამისად, პარალელურად არომანტიკული ან ასექსუალი.

იხილეთ აგრეთვე 7 რამ, რაც არომანტიკული ადამიანების შესახებ უნდა ვიცოდეთ

ბისექსუალობა არ არის „ფაზა“

ბისექსუალობასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მითია ის, რომ ბისექსუალობა, სინამდვილეში, არ არსებობს და ის უბრალოდ „ფაზაა“, რომელსაც გეი ადამიანები გადიან.

ეს ასე არ არის. მართალია, ზოგ ქვიარ ადამიანს სექსუალური თვითგამორკვევის გზაზე უფიქრია, რომ ბისექსუალია, მოგვიანებით კი აღმოუჩენია, რომ მხოლოდ იმავე გენდერის მიმართ აქვს მიზიდულობა, თუმცა ეს თითოეული ადამიანის ინდივიდუალური გზაა და არა — ზოგადი ჭეშმარიტება და ის არ უარყოფს ბისექსუალობის არსებობს. უამრავი ადამიანი არსებობს, ვინც მთელი ცხოვრების განმავლობაში ბისექსუალად იდენტიფიცირდება და ორი ან მეტი გენდერის მიმართ აქვს მიზიდულობა.

თუკი ბისექსუალობის თქვენეული გაგება იცვლება, ეს ნორმალურია

თუკი აღმოჩნდა, რომ ბისექსუალობა ის არ არის, რასაც ფიქრობდით და თუ თქვენთვის მისი განმარტება შეიცვალა — ეს აბსოლუტურად ნორმალურია. მეტიც, ბევრი ბისექსუალი გადის მსგავს გზას, როდესაც საკუთარი სექსუალობის უკეთ გააზრებას ცდილობს.

არ ხართ ვალდებული, ბისექსუალობის რომელიმე განმარტებაში ან ჩარჩოებში მოიქციოთ თავი, თუკი ეს თქვენთვის არ არის კომფორტული. მიეცით საკუთარ თავს უფლება, გამოიკვლიოთ და განმარტოთ საკუთარი სექსუალობა ისე, როგორც ეს თავად გსურთ.

და თუკი აღარ ფიქრობთ, რომ ბისექსუალი ხართ, ესეც ნორმალურია

ზოგი ადამიანის სექსუალობა ფლუიდურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის დროთა განმავლობაში იცვლება, ამიტომ აბსოლუტურად ნორმალურია, თუ ერთ დროს ფიქრობდით, რომ ბისექსუალი იყავით, მაგრამ ახლა აღარ ხართ.

გარდა ამისა, შეიძლება, დროსთან ერთად უფრო მეტი რამ გაიგოთ საკუთარ თავსა და სექსუალობაზე და გაიაზროთ, რომ ბისექსუალი (ან რომელიმე სხვა ორიენტაცია) არც არასდროს ყოფილხართ. ამაში სამარცხვინო არაფერია — სექსუალური თვითგამორკვევის გზა ყველასთვის ინდივიდუალურია.

იხილეთ აგრეთვე როგორ მოვიქცეთ, თუ ეჭვქვეშ ვაყენებთ საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციას?

სექსუალური ორიენტაცია იგივე არ არის, რაც სექსუალური გამოცდილება

გახსოვდეთ, რომ თუნდაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში მხოლოდ ერთი სქესის ან გენდერის ადამიანთან გქონდეთ სექსუალური ურთიერთობა, ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ აუცილებლად ჰომოსექსუალი ან ჰეტეროსექსუალი ხართ. სექსუალური ორიენტაცია მიზიდულობაა და არა — გამოცდილება.

გარდა ამისა, ნებისმიერი სექსუალური ორიენტაციის ადამიანი შეიძლება იყოს პოლიამორული ან მონოგამი. ბისექსუალობა არ განსაზღვრავს იმას, რამდენად მონოგამი ხართ ან არ ხართ ან რამდენად ერთგული შეგიძლიათ იყოთ თქვენს პარტნიორთან. ეს ყველაფერი ინდივიდუალურია და დამოკიდებულია კონკრეტულ ადამიანზე.

იხილეთ აგრეთვე ყველაფერი პოლიამორიის შესახებ

რაც მთავარია, შეგიძლიათ საკუთარ თავს ის უწოდოთ, რასაც ისურვებთ

ამ ყველაფრის წაკითხვის მერე თუ ფიქრობთ, რომ „ტექნიკურად“ ბისექსუალი ხართ, მაგრამ მაინც გგონიათ, რომ ეს ტერმინი კარგად ვერ აღწერს თქვენს გამოცდილებას ან არ მოგწონთ ის, გახსოვდეთ, რომ მხოლოდ თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ საკუთარი სექსუალური იდენტობა.

შესაძლოა, გსურდეთ, რომ საკუთარ თავს უწოდოთ „ბისექსუალი“, „პანსექსუალი“, „გეი“, „ქვიარი“, „სექსუალურად ფლუიდური“, ნებისმიერი სხვა ტერმინი ან, სულაც, არცერთი — ეს მხოლოდ თქვენი გადასაწყვეტია.

წყარო: Healthline

როგორ მოვიქცეთ, თუ ეჭვქვეშ ვაყენებთ საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციას?

საკუთარი სექსუალობის ეჭვქვეშ დაყენება და სექსუალური თვითგამორკვევა, ხშირ შემთხვევაში, თინეიჯერობის წლებში ხდება, როდესაც ადამიანის იდენტობა ფორმირდება, თუმცა სექსუალურ ორიენტაციაზე დაფიქრება ადამიანმა შეიძლება ნებისმიერ ასაკში დაიწყოს. ზრდასრულები, როგორც წესი, უკეთ არიან საიმისოდ „აღჭურვილები“, რომ უფრო სრულყოფილად გამოიკვლიონ და გაიაზრონ საკუთარი სექსუალური იდენტობები.

საკუთარ სექსუალობაში დაეჭვება შეიძლება ახალი აღმოჩენებით სავსე თავგადასავალი იყოს, თუმცა მას ასევე შეიძლება თან ახლდეს დიდი სტრესი და შიში. საკუთარ თავზე უფრო მეტის გაგება დაგეხმარებათ, მეტი ბედნიერება დაინახოთ ჯანსაღ სექსუალურ ურთიერთობებში და მეტად მიიღოთ საკუთარი სექსუალობა.

საკუთარი თავისთვის კითხვების დასმა, მხარდამჭერ ადამიანებთან საუბარი და ონლაინ-რესურსების კითხვა თუ ყურება მხოლოდ რამდენიმე ნაბიჯია, რომელიც სექსუალობის გამოკვლევაში დაგეხმარებათ. ამ სტატიაში განხილულია რამდენიმე ლგბტქი იდენტობა, ასევე სტრატეგიები, რომლებიც სექსუალურ თვითგამორკვევაში შეგიწყობთ ხელს.

სექსუალური ორიენტაციები

განურჩევლად იმისა, თუ რა ასაკის ხართ, რა ურთიერთობა ან როგორი სექსუალური გამოცდილება გაქვთ, საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის უფრო საფუძვლიანად გააზრებაზე ფიქრი ან მისი ეჭვქვეშ დაყენება აბსოლუტურად ნორმალურია. ერთ-ერთმა კვლევამ, რომელიც მოზარდობის ასაკიდან ზრდასრულობის ადრეულ ეტაპამდე ადამიანების სექსუალურ ორიენტაციებს შეისწავლიდა, აჩვენა, რომ სექსუალური ორიენტაციის განვითარება გრძელდება ზრდასრულობის მთელი ადრეული ეტაპის (18-29) განმავლობაში.

იმის უკეთ გასააზრებლად, თუ რას შეიძლება გრძნობდეთ სექსუალური თვითგამორკვევის პროცესში, ქვემოთ ჩამოთვლილია ყველაზე ცნობილი სექსუალური იდენტობები.


გენდერული იდენტობა და სექსუალური ორიენტაცია

გენდერულ იდენტობასა და სექსუალურ ორიენტაციას ხშირად ერთად აჯგუფებენ, თუმცა ისინი ერთმანეთისგან განსხვავებული ცნებებია. თქვენი სექსუალობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ ვინ გიზიდავთ, ხოლო გენდერული იდენტობა არის ის, თუ როგორ აღიქვამთ საკუთარ თავს, სხვებისგან დამოუკიდებლად.


 • ლესბოსელი — ლესბოსელი ეწოდება ქალს, რომელსაც მხოლოდ ქალები იზიდავს (სისგენდერი ან ტრანსგენდერი).
 • გეი — გეი ეწოდება კაცს, რომელსაც მხოლოდ კაცები იზიდავს (სისგენდერი ან ტრანსგენდერი). ამ ტერმინს „ქვიარის“ სინონიმადაც იყენებენ.
 • ბისექსუალი — ბისექსუალი არის ის, ვისაც ერთზე მეტი გენდერი იზიდავს (მაგ., ქალები, კაცები, გენდერფლუიდები და ა.შ.). თუკი ვინმე ფიქრობს, რომ შეიძლება ბისექსუალი იყოს, მაგრამ ამაში ჯერ არ არის დარწმუნებული, ის შეიძლება ბი-ცნობისმოყვარედ (ინგლ. Bi-curious) იდენტიფიცირდებოდეს.
 • ასექსუალი — ასექსუალი არის ადამიანი, რომელსაც ნაკლებად ან საერთოდ არ იზიდავს სხვა ადამიანები სექსუალურად. ასექსუალობა უფრო სპექტრადაა განხილული, ამიტომაც ზოგ ასექსუალ ადამიანს შეიძლება მიზიდულობა სხვებზე უფრო მეტად ან ნაკლებად ჰქონდეს.
  • გრეისექსუალი — ის, ვისაც იშვიათად აქვს მიზიდულობა სხვა ადამიანების მიმართ.
  • დემისექსუალი — ის, ვისაც ადამიანის მიმართ სექსუალური მიზიდულობა მხოლოდ მასთან ემოციური კავშირის დამყარების შემდეგ უჩნდება.
 • პანსექსუალი — ის, ვისაც სექსუალური მიზიდულობა სხვების მიმართ მათი გენდერისგან განურჩევლად აქვს.
 • ჰეტეროსექსუალი — ადამიანი, რომელსაც საპირისპირო სქესის ან გენდერის ადამიანები იზიდავს.
 • ქვიარი — ქოლგა-ტერმინი მათთვის, ვინც არ არის ჰეტეროსექსუალი. ეს ზოგადი ტერმინია, რომელიც არ აკონკრეტებს, რომელი გენდერი იზიდავს ადამიანს.
 • Questioning — ამ ტერმინით აღნიშნავენ ადამიანს, რომელიც სექსუალური თვითგამორკვევის პროცესშია და ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე გარკვეული საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციაში. საკუთარ სექსუალობაში დაეჭვება ნებისმიერ ასაკში შეიძლება მოხდეს.

იხილეთ აგრეთვე ქვიარ ლექსიკონი — ლგბტქი ტერმინების განმარტებები

როგორ გავერკვიოთ საკუთარ სექსუალურ იდენტობაში?

თუკი საკუთარ სექსუალობაში დაეჭვდით, არსებობს რამდენიმე მარტივი ემოციური სავარჯიშო, რომელიც დაგეხმარებათ, უფრო სიღრმისეულად გაიაზროთ საკუთარი თავი და თქვენი მიზიდულობა. დაუსვით საკუთარ თავს ეს შეკითხვები:

 1. რომელი სურათი მოდის თქვენს გულთან უფრო ახლოს? — როდესაც წყვილების ან ოჯახების ფოტოებს უყურებთ, რომელი მოდის თქვენს გულთან ან ლიბიდოსთან უფრო ახლოს? როდესაც ერთი და იმავე სქესის წყვილებს ხედავთ, გიჩნდებათ იმედის გრძნობა ან იმის სურვილი, რომ თქვენ იყოთ მათ ადგილას?
 2. რა არის თქვენს წარმოსახვაში? — როდესაც თვალებს ხუჭავთ და თქვენთვის იდეალურ პარტნიორს წარმოიდგენთ, ის რომელიმე კონკრეტული გენდერისაა? თუკი ასეა, მისი გენდერი განსხვავდება იმათი გენდერისგან, ვინც აქამდე ყოფილა თქვენი პარტნიორი?
 3. ერთმანეთისგან განაცალკევეთ ჭეშმარიტი საკუთარი თავი და ის დოგმა და სტერეოტიპები, რომლებიც დაგასწავლეს — ცხოვრების განმავლობაში ჩვენ თავს გვახვევენ უამრავ იდეოლოგიას იმის შესახებ, თუ რა არის „სწორი“ და „კარგი“. თუკი შეეცდებით, რომ ეს დოგმები ჩამოიშოროთ, იცვლება თუ არა თქვენი წარმოდგენა იმაზე, თუ ვინ გიზიდავთ?
 4. რა მსურს? რა გამაბედნიერებდა? — საკუთარი სექსუალური თუ გენდერული იდენტობის გამოსაკვლევად აუცილებელი არაა, რომ 100%-ით იყოთ დარწმუნებული იმაში, თუ რა ან ვინ მოგწონთ. თუკი გინდათ საკუთარი ნაცვალსახელების შეცვლა, თმის შეჭრა ან გაზრდა, კონკრეტულ ადამიანთან ყოფნა ან იმის არჩევა, რომ არ გსურთ ურთიერთობა (თუ რამე სხვა) ეს საკმარისი მიზეზია საიმისოდ, რომ ასეთი რამ სცადოთ. არ ხართ ვალდებული, ვინმეს საკუთარი იდენტობა დაუმტკიცოთ. შეგიძლიათ, უბრალოდ, გააკეთოთ ის, რაც გაგაბედნიერებთ.

იყავით გულწრფელი საკუთარ თავთან

როდესაც საკუთარი სექსუალობის მიღების პროცესს გადიხართ, ერთგვარი იდენტობის კრიზისის ქონა აბსოლუტურად ნორმალურია. ბევრი ადამიანი ამ დროს საკუთარ თავს ეკითხება:

 • ამას მხოლოდ ყურადღებისთვის ხომ არ ვაკეთებ?
 • მართლა ასე ვფიქრობ/ვგრძნობ?
 • მაგრამ ამ გენდერთან არასდროს მქონია გამოცდილება. ეს იმას ნიშნავს, რომ სინამდვილეში არ ვარ ის, ვინც მგონია, რომ შეიძლება ვიყო?

ყველა ეს ფიქრი ნორმალურია და ზოგი ლგბტქი ადამიანი, რომელიც უკვე „დაქამინგაუთებულია“ (ღიად აქვს გაცხადებული საკუთარი სექსუალური ორიენტაცია), ჯერ კიდევ გრძნობს ასე თავს. გაიაზრეთ და მიიღეთ ეს გრძნობები და ეცადეთ, არ განსაჯოთ საკუთარი თავი.

გადაამოწმეთ საკუთარ თავთან — რას გკარნახობთ გული? თუკი თავად იცით, რა არის თქვენი სექსუალობა, მხოლოდ ესაა მნიშვნელოვანი. ვერავინ გეტყვით, რომ მართალი ხართ ან ცდებით, რადგან არავინ იცის, რას გრძნობთ თქვენ.

თუკი ეს დაგეხმარებათ, ჩაიწერეთ თქვენი შეგრძნებები. ზოგჯერ მნიშვნელოვანია საკუთარ თავთან რეფლექსია და გრძნობებთან მარტო დარჩენა. ჰკითხეთ საკუთარ თავს:

 • ვინ გიზიდავთ?
 • რას გრძნობთ, როდესაც საკუთარ თავს ახალი სექსუალური იდენტობით წარმოიდგენთ?
 • რას გრძნობთ, როდესაც საკუთარ თავს „ჰეტეროსექსუალს“ უწოდებთ?
 • ისეთ გარემოში რომ ცხოვრობდეთ, სადაც არ არის ჰეტერონორმატიული გავლენები (სადაც საზოგადოება არ მოგიწოდებთ, აუცილებლად ჰეტეროსექსუალი იყოთ), როგორი იქნებოდა თქვენი სექსუალური იდენტობა?
 • რას გრძნობთ, როდესაც საკუთარ თავს იმავე გენდერის ან გენდერული ბინარულობის ფარგლებს გარეთ მყოფი ადამიანის გვერდით წარმოიდგენთ?
 • როგორი გრძნობა იქნებოდა საკუთარი სექსუალობის მიღება?

გახსოვდეთ, რომ სექსუალობის ცვლილება ნორმალურია. ეს არ ნიშნავს, რომ ის, რასაც ცხოვრებაში მანამდე გრძნობდით, არასწორი იყო. თქვენ, უბრალოდ, იცვლებით და არავის მისცეთ უფლება, გითხრათ, რომ ეს არ შეგიძლიათ.

რესურსები საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის უკეთ გასააზრებლად

განურჩევლად იმისა, თუ რას განიცდით საკუთარ სექსუალობასთან დაკავშირებით, საჭირო არ არის, ეს მარტომ გაიაროთ.

საკუთარი სექსუალობის ეჭვქვეშ დაყენება აბსოლუტურად ნორმალური და ჯანსაღი რამაა და სხვა, სანდო ადამიანებთან მასზე საუბარი ამ პროცესის უფრო ეფექტურად გავლაში დაგეხმარებათ.

ხილვადობა მნიშვნელოვანია

ძალიან მნიშვნელოვანია, ხედავდეთ და იცნობდეთ იმას, რასაც გრძნობთ. უკეთ გაეცანით ქვიარ თემებსა და ადამიანებს. ისწავლეთ უფრო მეტი სექსუალური ორიენტაციებისა და ქვიარობის შესახებ, გაიგეთ ქვიარ-ისტორია, იკითხეთ წიგნები ამ თემაზე, გაეცანით ქვიარ სიახლეებსა და სხვა ქვიარების ისტორიებს Queer.ge-ზე, უყურეთ ქვიარ ფილმებს, ქვიარ კონტენტ-კრეატორებს (მაგალითად, TikTok-ზე ან YouTube-ზე), წადით ქვიარ ღონისძიებებსა და ქვიარ სივრცეებში. ამ ყველაფერზე მეტის გაგებამ და დანახვამ შეიძლება უკეთ გაგარკვიოთ საკუთარ იდენტობაში და მეტი თავდაჯერებულობა მოგცეთ მის გამოსახატად.

ესაუბრეთ მხარდამჭერ ადამიანებს

თუკი კომფორტულად გრძნობთ თავს საიმისოდ, რომ ეს საკითხი თქვენთვის ძვირფას ადამიანთან განიხილოთ, დაიწყეთ ამ თემაზე საუბარი მასთან. შეარჩიეთ მეგობარი ან ოჯახის წევრი, რომელსაც იცით, რომ შეგიძლიათ, ენდოთ, რომელსაც არ აქვს ჰომოფობიური განწყობები და რომელიც, პირველ ყოვლისა, თქვენი ინტერესების დაცვას შეეცდება. გაუზიარეთ თქვენი გრძნობები მათ და უთხარით, რომ არ ხართ დარწმუნებული საკუთარ ორიენტაციაში.

არ გეგონოთ, რომ ვალდებული ხართ, ამ თემაზე ფიქრისას თუ საუბრისას რამე იარლიყი მიაკეროთ საკუთარ თავს — ამის გასააზრებლად იმდენი დრო გაქვთ, რამდენიც გსურთ და გჭირდებათ, თუკი საერთოდ ოდესმე მოგინდებათ ასეთი იარლიყი. ზოგჯერ ამდენი ტერმინის არსებობა შემაშინებელიც კია — უბრალოდ, გახსოვდეთ, რომ „არჩევანის გაკეთება“ არაა საჭირო, არც მყისიერად და არც ოდესმე. თქვენი სექსუალობა მაინც რეალურია, განურჩევლად ტერმინისა, რომელსაც იყენებთ საკუთარი თავის აღსაწერად.

ესაუბრეთ სხვა ქვიარ ადამიანებს

შესაძლოა, ძალიან კარგი და შვებისმომგვრელი გამოცდილება აღმოჩნდეს სხვა ისეთ ადამიანთან საუბარი, რომელმაც თვითგამორკვევის გზა უკვე გაიარა. სავარაუდოდ, ამ გზაზე მათაც ჰქონიათ მსგავსი ფიქრები და შეგრძნებები და შეუძლიათ, გითხრან, რა დაეხმარათ ამის გადალახვაში, უკეთ გააზრებასა და მიღებაში.

სხვა ქვიარ ადამიანებთან საუბარი ასევე შეგიქმნით ისეთ უსაფრთხო გარემოს, რომელშიც შეგეძლებათ, იყოთ გულწრფელი საკუთარი სექსუალობის შესახებ.

დაფიქრდით რამე ონლაინ-ჯგუფში გაწევრიანებაზე (ისეთზე, სადაც შეგეძლებათ ანონიმურად კომუნიკაცია) ან ესაუბრეთ მეგობრებს, რომლებიც უკვე არიან ქვიარ თემის წევრები. საკუთარ სექსუალურ იდენტობაზე საუბარი ისეთ ადამიანებთან, რომლებმაც უკვე აღმოაჩინეს საკუთარი სექსუალობა, შეიძლება გასაოცარი გამოცდილება აღმოჩნდეს. უსაფრთხო გარემოში ამის პირველად თქმა ან პირველად დაწერა განმათავისუფლებელი შეგრძნებაა.

ამ და სხვა ქვიარ თემებზე ონლაინ და ანონიმურად სასაუბროდ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ქვიარ მეგობრული ჯგუფი A Very Queer Hub • ძალიან ქვიარ ჰაბი

ესაუბრეთ პროფესიონალს

თუკი ძვირფას ადამიანებთან საუბარი საკმარისი არ არის, დაფიქრდით პროფესიონალ ფსიქოლოგთან საუბარზე. შეგიძლიათ, საამისოდ თავად მოძებნოთ ლგბტქი მეგობრული ფსიქოლოგი ან მიმართოთ საქართველოში მოქმედ ქვიარ ორგანიზაციებს, მაგალითად, თანასწორობის მოძრაობას ან თემიდას:

 • თანასწორობის მოძრაობა ლგბტ ადამიანებს უზრუნველყოფს უფასო ფსიქოლოგიური მომსახურებით. ფსიქოლოგის უფასო და ანონიმური კონსულტაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიხვიდეთ თანასწორობის მოძრაობის ოფისში. მისამართი: უშანგი ჩხეიძის ქუჩა #19. ვიზიტამდე შეგიძლიათ ორგანიზაციას დაუკავშირდეთ ტელეფონით (0322 47 97 48) ან Facebook გვერდზე.
 • ქვიარ ასოციაცია თემიდა ტრანს/ქვიარ ადამიანებს სთავაზობს ფსიქოლოგის უფასო მომსახურებას. ფსიქოლოგის მომსახურებას გასცემენ მეგობრული სპეციალისტები, კონფიდენციალურობის სრული დაცვით. აღნიშნული მომსახურების მისაღებად შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ორგანიზაციას ტელეფონით (995 599 42 83 31) ან ელ.ფოსტაზე: [email protected]

ასევე იხილეთ ქვიარ მეგობრული ორგანიზაციები საქართველოში — სია

დაუკავშირდით პოტენციურ პარტნიორებს

ბოლოს გეტყვით, რომ ონლაინ გაცნობის აპლიკაციები დაგეხმარებათ, იპოვოთ სხვა ქვიარ თუ სექსუალური თვითგამორკვევის პროცესში მყოფი ადამიანები. ამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ აპლიკაციები: Tinder, Bumble, Grindr (ქვიარ კაცების გაცნობის აპლიკაცია), Her (ქვიარ ქალების გაცნობის აპლიკაცია) და სხვები. თუმცა, დარწმუნდით, რომ გულწრფელი ხართ პოტენციურ პარტნიორებთან და ღიად ესაუბრეთ მათ თქვენს გამოცდილებაზე, ფიქრებსა თუ სურვილებზე. ასევე, გაითვალისწინეთ ინტერნეტის გამოყენებისას საჭირო უსაფრთხოების წესები, მათ შორის, პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით.

მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი სტატია: გაცნობის 10 აპლიკაცია ქვიარებისთვის და არამხოლოდ

თუმცა, ექსპერიმენტირება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. მაგალითად, თუკი უკვე ხართ ურთიერთობაში საპირისპირო გენდერის ადამიანთან და ამ დროს იაზრებთ, რომ შეიძლება ბისექსუალი იყოთ. ასეთ შემთხვევაში, ესაუბრეთ პარტნიორს. შესაძლოა, ის თანახმა იყოს ურთიერთობის ისეთ ფორმაზე, რომლის დროსაც შეგეძლებათ თქვენი გენდერის სხვა ადამიანთან ექსპერიმენტირება და გამოცდილების მიღება. ან, თუკი ასეთი რამ არ არის თქვენთვის კომფორტული, საკუთარ სექსუალობაზე პარტნიორთან საუბარი და გულწრფელობა ძალიან კარგი პირველი ნაბიჯია.

გარდა ამისა, თუკი ქვიარ ურთიერთობის გამოცდილება არასდროს გქონიათ, გახსოვდეთ, რომ თქვენი გრძნობები მაინც რეალური და ვალიდურია! სექსუალური ორიენტაცია მიზიდულობაა და არა — გამოცდილება. ბევრ ქვიარ ადამიანს, რომელიც ახლა იწყებს საკუთარი სექსუალობის გამოკვლევას ან ვინც უკვე მრავალი წელია იცის საკუთარი სექსუალობა, არ ჰქონია სექსი ქვიართან. შესაძლოა, ასე იმიტომ იყოს, რომ სხვა ურთიერთობაში ვართ, მსგავსი შესაძლებლობა არ მოგვეცა ან, უბრალოდ, ამ ნაბიჯის გადადგმა გვიჭირს — ეს აბსოლუტურად ნორმალურია და თქვენ მარტო არ ხართ. საკუთარი სექსუალობის ეჭვქვეშ დაყენების შემდეგ, საჭიროა ძალიან ბევრი ფიქრი და მუშაობა საკუთარ თავზე, საკუთარ შიშებზე, მათ მიღებასა და დაძლევაზე.

რომანტიკული მიზიდულობა და სექსუალური მიზიდულობა

სექსუალურ ორიენტაციაზე საუბრისას ზოგჯერ საქმეში ერთვება განსხვავება რომანტიკულ და სექსუალურ მიზიდულობას შორის.

მათ შორის განსხვავებების ცოდნა კარგია, რადგან, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ისინი ერთდროულად ხდება და ერთმანეთს ემთხვევა — ანუ, როგორც წესი, ადამიანებს რომანტიკული ურთიერთობები იმავე გენდერის ან გენდერების ადამიანების მიმართ აქვთ, ვინც სექსუალურად იზიდავთ — არსებობენ ადამიანები, რომელთათვისაც ეს ორი ერთმანეთისგან განსხვავდება.

მაგალითად, ადამიანს შეიძლება სექსუალურად იზიდავდეს ერთი გენდერი, მაგრამ არ უნდოდეს მასთან რომანტიკული ურთიერთობა ან არ მოსწონდეს, ან შეიძლება ადამიანს მოსწონდეს ურთიერთობის დინამიკა კონკრეტულ გენდერთან, მაგრამ ეს გენდერი არ იზიდავდეს სექსუალურად.

იხილეთ აგრეთვე 7 რამ, რაც არომანტიკული ადამიანების შესახებ უნდა ვიცოდეთ

ფლუიდურობა

თუკი თქვენს მიზიდულობებში ცვლილებას ამჩნევთ, ამაში არაფერი უჩვეულო ან არასწორი არ არის. პირველ ყოვლისა, ასაკის მატებასთან ერთად, ჩვენ უკეთ ვეცნობით საკუთარ თავს და შეიძლება გავიაზროთ საკუთარი თავის ის შრეები, რომლებსაც მანამდე არ ვიცნობდით.

გარდა ამისა, ასაკის მატებასთან ერთად, იცვლება ჩვენი პრიორიტეტები. ის, რაც ერთ დროს თქვენთვის მიმზიდველი იყო სხვებში, ახლა შეიძლება პირიქით, სურვილის გამქრობი იყოს. ზოგი ადამიანი სექსუალურად ფლუიდურია და მათი სექსუალობა მუდმივად იცვლება.

საკუთარი სექსუალობა შეიძლება ნებისმიერ ასაკში დააყენოთ ეჭვქვეშ. ბევრი სხვადასხვა სექსუალური იდენტობა არსებობს და შეიძლება დრო დასჭირდეს ისეთის პოვნას, რომელიც ყველაზე მეტად შეგეფერებათ. გარდა ამისა, თქვენი სექსუალური იდენტობა შეიძლება შეიცვალოს ცხოვრების განმავლობაში.

არსებობს ბევრი რესურსი, რომელიც თქვენი ორიენტაციის უკეთ გაგებაში დაგეხმარებათ, დაწყებული ინტერნეტ-რესურსებით, რომლებიც უკეთ გაგარკვევთ სხვადასხვა ცნებასა და იდენტობაში, დამთავრებული ქვიარ მეგობრული ორგანიზაციებით, რომლებიც პირდაპირი კონსულტაციების გზით დაგეხმარებიან თვითგამორკვევაში.

თუკი საკუთარ სექსუალობას ეჭვქვეშ აყენებთ, აუცილებელი არ არის, ეს პროცესი სტრესული იყოს — თქვენს ხელთაა მთელი ის დრო, რომელიც ამ პროცესის გასავლელად გჭირდებათ; უამრავი უფასო საინფორმაციო რესურსი, რომელიც თვითგამორკვევაში შეგიწყობთ ხელს; ასევე, ქვიარ და ქვიარ მეგობრული ადამიანები, რომლებიც მთელი ამ გზის განმავლობაში თქვენ გვერდით იქნებიან და მხარს დაგიჭერენ.

წყაროები: Verywell Mind, UWM.edu, Divethru

რას ნიშნავს ასექსუალობა? — მითები და ფაქტები

ასექსუალობა არის სექსუალური ორიენტაცია, რომელიც სხვების მიმართ სექსუალური მიზიდულობის ნაკლებობას ან საერთოდ არქონას გულისხმობს. ასექსუალებს ასევე ზოგადად სექსუალური აქტივობების მიმართ ძალიან დაბალი ლტოლვა აქვთ ან საერთოდ არ აქვთ. აქედან გამომდინარე, ყველა ასექსუალი ადამიანი განსხვავებულად უდგება სექსუალურ ინტიმურობას — ასექსუალობა უფრო მეტად სპექტრია, ვიდრე მკაცრი წესების წყება.

მაგალითად, ზოგი ასექსუალი გრძნობს რომანტიკულ მიზიდულობას, მაგრამ არ აქვს სექსუალური ინტიმურობის სურვილი; ზოგს შეიძლება უნდოდეს სექსი ან მასტურბაცია, მაგრამ მაინც მთლიანად არ გრძნობდეს სხვების მიმართ მიზიდულობას. გარდა ამისა, ზოგი შეიძლება სხვასთან ან საკუთარ თავთან სექსუალურ აქტივობებში ჩაერთოს, მაგრამ ამის კეთება სიამოვნებას არ ანიჭებდეთ. ეს მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია.

სხვა ტიპის მიზიდულობა

ასექსუალები, რომლებსაც სექსუალურად არ იზიდავენ სხვები, მაინც შეიძლება გრძნობდნენ მიზიდულობის სხვა ფორმებს. ასეთებია, მაგალითად:

 • რომანტიკული მიზიდულობა: ვინმესთან რომანტიკულ ურთიერთობაში ყოფნის სურვილი

 • ესთეტიკური მიზიდულობა: როდესაც ვინმე გიზიდავს მისი გარეგნობის გამო

 • შეხებითი, ანუ ფიზიკური მიზიდულობა: ვინმეს შეხების ან ჩახუტების სურვილი

 • პლატონური მიზიდულობა: ვინმესთან მეგობრობის სურვილი

 • ემოციური მიზიდულობა: ვინმესთან ემოციური კავშირის ქონის სურვილი

თავისუფლად შეიძლება, ასექსუალი ადამიანი მიზიდულობის ზემოთ ჩამოთვლილ (და უამრავ სხვა) ფორმებს გრძნობდეს.

► ასექსუალ ადამიანს შეიძლება რომანტიკულად იზიდავდეს იმავე ან სხვა გენდერის მქონე ადამიანები. ბევრ ასექსუალ ადამიანს უნდა — და აქვს — რომანტიკული ურთიერთობები. ეს ურთიერთობები შეიძლება იყოს როგორც სხვა ასექსუალებთან, ისე არაასექსუალ ხალხთანაც.

არის თუ არა ასექსუალობა არჩევანი?

ასექსუალობა ისეთივე სექსუალური ორიენტაციაა, როგორიც ჰეტეროსექსუალობა,  ჰომოსექსუალობა და ბისექსუალობა, და ისევე, როგორც მათ შემთხვევაში, არც ასექსუალობას აქვს რამე „გამომწვევი მიზეზი“. ადამიანი, უბრალოდ, ან არის ასექსუალი ან არ არის. ასექსუალობა არ არის გენეტიკური, ტრავმის შედეგი ან რამე სხვა მიზეზით გამოწვეული.

ბევრი ადამიანი მცდარად ფიქრობს, რომ ასექსუალებს რაღაც „სჭირთ“. სამყარო მიჩვეულია იმის დაშვებას, რომ ყველა გრძნობს სექსუალურ მიზიდულობას, რის გამოც ასექსუალი ადამიანები შეიძლება იმაზე დარდობდნენ, რომ ამ მიზიდულობის არქონა რამე პრობლემაზე მიანიშნებდეს. მაგრამ ასექსუალობა არ არის ჯანმრთელობის პრობლემა და ისეთი რამ, რასაც „გამოსწორება“ სჭირდება. ასექსუალობა იგივე არ არის, რაც ინტიმურობის შიში, ლიბიდოს ნაკლებობა, სექსუალური რეპრესია, სექსუალური ავერსია თუ სექსუალური დისფუნქცია. ეს პრობლემები შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს აწუხებდეს, განურჩევლად მისი სექსუალური ორიენტაციისა.

► აღსანიშნავია, რომ ასექსუალობა იგივე არ არის, რაც სექსისგან თავშეკავება (სექსზე უარის თქმა) რელიგიური ან ფილოსოფიური მიზეზების გამო. ასეთ შემთხვევებში სექსუალური მიზიდულობა შეიძლება არსებობდეს, თუმცა ადამიანი, უბრალოდ, მის გამოხატვაზე ან მის მიხედვით მოქმედებაზე თავად ამბობდეს უარს.

როგორ გავიგო, ვარ თუ არა ასექსუალი?

ზოგჯერ საკუთარი ასექსუალობა თავიდანვე აშკარა არაა ადამიანისთვის. ნაწილობრივ ეს იმის გამოა, რომ ასექსუალობას ისე ფართოდ არ განიხილავენ, როგორც ჰეტეროსექსუალობას ან ჰომოსექსუალობას, ამიტომაც ამ თემის ცნობადობა დაბალია. ზოგმა ადამიანმა საერთოდაც არ იცის, რომ ასექსუალობა არსებობს და ის სექსუალური ორიენტაციის ფორმაა.

გარდა ამისა, ისევე, როგორც ვიღაცას შეიძლება დრო დასჭირდეს იმის გასარკვევად, რომ ლესბოსელია, გეია, ბისექსუალია, ტრანსგენდერია ან ქვიარია — ადამიანს ასევე შეიძლება ფრთხილი თვითანალიზი სჭირდებოდეს, რათა აღმოაჩინოს, რომ ასექსუალია.

იმის გარკვევაში ხელშესაწყობად, ხართ თუ არა ასექსუალი, იფიქრეთ, გამოგიცდიათ თუ არა ჩამოთვლილი შემთხვევები:

 • ხედავთ, რომ სხვები პირობითად მიმზიდველები არიან, მაგრამ იშვიათად (თუკი საერთოდ) გრძნობთ მათ მიმართ სექსუალურ მიზიდულობას

 • სხვებთან, მათ შორის თქვენს რომანტიკულ პარტნიორთან, სექსუალურ აქტივობებში ჩართვის ძალიან მცირე სურვილი გაქვთ ან საერთოდ არ გაქვთ

 • მასტურბაციის ძალიან მცირე სურვილი გაქვთ ან საერთოდ არ გაქვთ

 • სექსუალურ ინტიმურობაში ერთვებით, მაგრამ არ გსიამოვნებთ

 • სექსუალურ ინტიმურობაში ერთვებით, მაგრამ ეს იშვიათად ხდება თქვენი ინიციატივით

 • იშვიათად ფიქრობთ სექსზე

 • სექსუალური ინტიმურობა ან მასზე ფიქრიც კი არ გგონიათ საყურადღებო, ამაღელვებელი, საინტერესო ან მნიშვნელოვანი

 • გიჭირთ სხვა სექსუალურ ორიენტაციებთან — მათ შორის ჰეტეროსექსუალობასთან, ჰომოსექსუალობასთან, ბისექსუალობასა და პანსექსუალობასთან — საკუთარი თავის გაიგივება

 • ძალიან ცოტათი ან საერთოდ არ გსურთ რომანტიკულ ურთიერთობაში ყოფნა

 • ზემოთ ჩამოთვლილი შემთხვევების რამე კომბინაციას დიდი ხანია გრძნობთ, შესაძლოა, სულაც, მოზარდობიდან მოყოლებული

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ყველა ასექსუალი ადამიანი განსხვავებულია. უმჯობესია, ასექსუალობა ისე აღიქვათ, როგორც სპექტრი, და იფიქროთ, ამ სპექტრის რომელიმე საფეხური თუ შეგესაბამებათ, ნაცვლად იმისა, რომ რამე ზუსტ ჩარჩოებში მოქცევა სცადოთ.

ასექსუალი, დემისექსუალი და გრეისექსუალი

ტერმინებს „დემისექსუალი“ და „ასექსუალი“ ხშირად ერთმანეთის სინონიმებად იყენებენ. მართალია, გარკვეულწილად ისინი ერთმანეთს უკავშირდება, თუმცა ეს ორი ორიენტაცია, რეალურად, ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან.

ის, ვინც დემისექსუალია, გრძნობს სექსუალურ ლტოლვას სხვების მიმართ და სიამოვნებას იღებს სექსუალური ინტიმურობისგან, თუმცა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამ ადამიანთან ძლიერ ემოციურ კავშირს ჩამოაყალიბებს.

დემისექსუალობა, ტექნიკურად, ასექსუალობის სპექტრზეა, ისევე როგორც გრეისექსუალობა — სექსუალური ლტოლვისა და მიზიდულობის ქონა, თუმცა იშვიათად ან/და დაბალი ინტენსიურობით.

ასექსუალობა თუ ლიბიდოს დროებითი ნაკლებობა?

ერთმანეთისგან განსხვავდება ლიბიდო, სქესობრივი ლტოლვა და სექსუალური (სქესობრივი) მიზიდულობა.

 • ლიბიდო, იგივე „სექს-დრაივი“, გულისხმობს სექსის ქონის, სექსუალური სიამოვნებისა და განტვირთვის მიღების სურვილს. ზოგი ადამიანი ამას ქავილის შეგრძნებას ადარებს.

 • სქესობრივი ლტოლვა აღნიშნავს სექსის ქონის წადილს, იქნება ეს სიამოვნებისთვის, პიროვნული კავშირის დასამყარებლად, რეპროდუქციისთვის თუ რამე სხვა მიზნით.

 • სექსუალური მიზიდულობა გულისხმობს ისეთი ადამიანის პოვნას, ვინც სექსუალურად გიზიდავს და ვისთანაც სექსი გსურს.

უამრავ ადამიანს, ვინც ასექსუალია, დაბალი ლიბიდო აქვს და სექსის სურვილი არ უჩნდება. ამავენაირად, ბევრ ასექსუალს მაინც აქვს ლიბიდო და შეიძლება გრძნობდეს სქესობრივ ლტოლვას.

► ასექსუალები შეიძლება მასტურბირებდნენ ან კავდებოდნენ სექსით.

ასექსუალობა არ ნიშნავს, რომ ადამიანი სექსისგან სიამოვნებას ვერ იღებს. ეს ნიშნავს, რომ ის სექსუალურ მიზიდულობას ვერ გრძნობს.

ასექსუალ ადამიანს ბევრი სხვადასხვა მიზნით შეიძლება ჰქონდეს სექსი, მათ შორის:

 • ლიბიდოს დასაკმაყოფილებლად

 • რეპროდუქციისთვის (ბავშვის გასაჩენად)

 • პარტნიორისთვის სიამოვნების მისანიჭებლად

 • სექსისგან ფიზიკური სიამოვნების მისაღებად

 • სითბოსა და სიყვარულის გასაცემად და მისაღებად

 • სექსისგან შეხებითი სიამოვნების, მათ შორის ფიზიკური კონტაქტის ან ჩახუტების, მისაღებად

► ცხადია, ზოგ ასექსუალს საერთოდ არ აქვს სექს-დრაივი ან სქესობრივი ლტოლვა — და ესეც აბსოლუტურად ნორმალურია, რადგან ასექსუალობა სხვადასხვა ადამიანისთვის სხვადასხვა რამეს ნიშნავს.

წლებთან ერთად ლიბიდოს შემცირება ხშირად იგივე არაა, რაც ასექსუალური ორიენტაცია. ლიბიდოს შემცირების გამომწვევ ყველაზე ხშირ მიზეზებს შორისაა მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემები, მაგალითად, შფოთვა, სტრესი და დეპრესია, გარკვეული მედიკამენტები და დანამატები, დაავადებები, სტეროიდები, ჰორმონალური ცვლილებები და დისბალანსი.

მაგალითად, ქალებს მენოპაუზის დროს დიდი ჰორმონალური ცვლილებების გამო ხშირად უმცირდებათ სქესობრივი ლტოლვა. თუკი ეჭვობთ, რომ ზემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე მიზეზის გამო დაბალი ლიბიდო გაქვთ, უმჯობესია, მიმართოთ ექიმს.

ზოგ შემთხვევაში დაბალი სქესობრივი ლტოლვა ასევე შეიძლება ტრავმის შედეგი იყოს, მათ შორის სექსუალური ძალადობის, ფიზიკური ძალადობის, გაუპატიურების, გაუპატიურების მცდელობის, სექსის გამო შერცხვენის და სხვა უარყოფითი სექსუალური გამოცდილებების. ასეთი ტრავმების დასაძლევად უმჯობესია მიმართოთ ფსიქოლოგს ან ფსიქოთერაპევტს, რომელიც მათთან გამკლავებაში დაგეხმარებათ.

როგორ მუშაობს ასექსუალობა ურთიერთობებში?

თავისუფლადაა შესაძლებელი ისეთი რომანტიკული ურთიერთობის ქონა, რომელშიც ერთ-ერთი პარტნიორი ასექსუალია, მეორე კი — არა. ამისთვის მხოლოდ გულწრფელი კომუნიკაციაა საჭირო, რაც ყველა ჯანსაღი ურთიერთობის მთავარი ნაწილია.

თუკი ასექსუალი ხართ, სჯობს, პარტნიორს ესაუბროთ სექსუალური აქტივობების იმ ფორმებზე, რომლებიც თქვენთვის მისაღებია, ასევე სექსთან დაკავშირებულ სხვა საზღვრებზე. ზოგ ასექსუალ ადამიანს აქვს სექსი, რადგან ლტოლვა განსხვავდება სექსუალური მიზიდულობისგან. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, შეიძლება კონკრეტულ ადამიანთან სექსის სურვილი და საჭიროება არ გაგაჩნდეთ, მაგრამ სექსი ზოგჯერ გინდოდეთ. ყველა ასექსუალი განსხვავებულია. ზოგმა შეიძლება სექსი მთლიანად უარყოს, ზოგი გულგრილი იყოს მის მიმართ, ზოგს კი სიამოვნებდეს.

თუ გრძელვადიანი ურთიერთობა გსურთ, მაგრამ პარტნიორს ბევრად მაღალი სექს-დრაივი აქვს, შეგიძლიათ, ღია (თავისუფალი) ურთიერთობა სცადოთ, სადაც მას სხვა სექსუალური პარტნიორები ეყოლება, თუმცა ემოციურ ერთგულებას თქვენ მიმართ შეინარჩუნებს.

► გახსოვდეთ, რომ მაღალი სექს-დრაივი და სექსის ხშირად ქონის სურვილიც აბსოლუტურად ნორმალურია. ზოგჯერ ადამიანები, უბრალოდ, ერთმანეთს ვერ შეეწყობიან.

როგორ შეიძლება ახსნათ საკუთარი ასექსუალობა?

ერთ რამეს ხაზი უნდა გაესვას: არ ხართ ვალდებული, ვინმეს საკუთარი სექსუალური ორიენტაცია აუხსნათ. თუმცა, არსებობს შემთხვევები, როდესაც იგრძნობთ იმის საჭიროებას ან სურვილს, რომ საკუთარ სექსუალობაზე ვინმეს ესაუბროთ.

მაგალითად, შეიძლება, იგრძნოთ, რომ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის განხილვა გსურთ თქვენს რომანტიკულ პარტნიორთან, უახლოეს მეგობრებთან ან ოჯახის წევრებთან. თუკი თქვენი სურვილია, რომ საკუთარი ასექსუალობა ვინმეს განუმარტოთ, საუკეთესო მიდგომაა პირდაპირი გულწრფელობა, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ეს ცნება ბევრისთვის უცნობია.

შეგიძლიათ, იმის ახსნით დაიწყოთ, რომ ასექსუალობა ორიენტაციაა — ისეთივე, როგორიც გეი, ქვიარი ან პანსექსუალი. ვიღაც ადამიანებს ერთი გენდერი იზიდავთ, ვიღაცებს — ბევრი, ზოგი კი სექსუალურ მიზიდულობას საერთოდ არ გრძნობს.

ახსენით, ზუსტად რას გრძნობთ და რას არ გრძნობთ. თუკი რომანტიკულ პარტნიორს ესაუბრებით, განიხილეთ, როგორ შეიძლება ამან იმოქმედოს თქვენს სექსუალურ ურთიერთობაზე.

გახსოვდეთ, რომ ასექსუალობა სპექტრია და არცერთ ორ ადამიანს ამ სპექტრზე არ აქვს ზუსტად ერთნაირი სქესობრივი ლტოლვა ან მიზიდულობა სხვების ან თუნდაც საკუთარი თავის მიმართ. საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის უკეთ გააზრება თქვენი თავის უკეთ შეცნობაშიც დაგეხმარებათ.

შესაძლოა, სექსუალურ მიზიდულობას ძალიან ცოტათი გრძნობდეთ ან საერთოდ არ გრძნობდეთ. ის, თუ როგორ განსაზღვრავთ საკუთარ სექსუალობას, ორიენტაციასა და იდენტობას, მხოლოდ თქვენი არჩევანია და მხოლოდ თქვენ წყვეტთ, რას ნიშნავს ასექსუალობა თქვენთვის.

წყაროები: Verywell Mind, Healthline

♦ სტატია მომზადებულია საგანმანათლებლო პლატფორმა Femea.ge-ს მიერ.

ქვიარ ლექსიკონი — ლგბტქი ტერმინების განმარტებები

გახსოვდეთ, რომ ტერმინები მუდმივად იცვლება და მნიშვნელოვანია, ადამიანებთან მიმართებით მათ იდენტობაზე საუბრისას ჰკითხოთ ამ ადამიანს, რომელი ტერმინის გამოყენება ურჩევნია მას, თუკი თავად არ ხართ დარწმუნებული. შესაძლოა, ზოგი სიტყვა დამაბნეველი იყოს, მაგრამ ისეთი ტერმინების გამოყენება, რომლებიც ადასტურებს და შეესაბამება ადამიანის გენდერულ, სექსუალურ თუ სხვა იდენტობას, გამოხატავს პატივისცემასა და იმას, რომ მზად ხართ და ღია ხართ იმის მიმართ, რომ დაინახოთ სამყარო სხვისი პერსპექტივიდან.

ამ სტატიაში მოცემულია ქვიარ თემთან (და არამხოლოდ) დაკავშირებული ტერმინების სია ანბანის მიხედვით.

ქვიარ ტერმინების სია

„აუთინგი“ (ინგლ. Outing) — ვინმეს „აუთინგი“ გულისხმობს სხვისი გენდერული იდენტობისა თუ სექსუალური ორიენტაციის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას, როცა ის ადამიანი ჯერ კიდევ არ არის „დაქამინგაუთებული“. „აუთინგი“ შეიძლება ძალიან საზიანო იყოს ადამიანისთვის, რადგან ის შეიძლება არ იყოს უსაფრთხო გარემოში, რომელშიც თავად გაამხელდა საკუთარ იდენტობას.

აგენდერი — ის, ვინც არ აიდენტიფიცირებს საკუთარ თავს ერთ კონკრეტულ გენდერთან, ან ის, ვისაც საერთოდ არ აქვს გენდერი.

ანდროგინი — ის, ვისი გენდერიც ან ერთდროულადაა ფემინური და მასკულინური ან ფემინურობასა და მასკულინურობას შორისაა.

არაბინარული — ის, ვისი გენდერული იდენტობაც სცდება გენდერული ბინარულობის ფარგლებს. გენდერული ბინარულობა არის გენდერის ის კლასიფიკაცია, რომელიც მხოლოდ ორ გენდერს აღიარებს: კაცს და ქალს. თუკი ადამიანი არაბინარულია, ეს ნიშნავს, რომ ის არ აიდენტიფიცირებს საკუთარ თავს ამ კატეგორიებიდან მხოლოდ ერთთან ან საერთოდ რომელიმესთან.

არომანტიკული ის, ვინც ნაკლებად ან საერთოდ არ გრძნობს რომანტიკულ მიზიდულობას სხვების მიმართ.

ასექსუალი — ის, ვისაც სხვების მიმართ სექსუალური მიზიდულობა ნაკლებად ან საერთოდ არ აქვს.

ბიგენდერი — ის, ვისაც ორი გენდერი აქვს. ბიგენდერი ადამიანები ხშირად წარმოაჩენენ საკუთარ თავს როლებში, რომლებსაც საზოგადოება ფემინურად და მასკულინურად მიიჩნევს.

ბისექსუალი — ის, ვისაც ემოციური, რომანტიკული და/ან სექსუალური მიზიდულობა აქვს როგორც ქალების, ისე კაცების მიმართ, ან ერთზე მეტი გენდერის მიმართ.

ბიფობია — არაკეთილგანწყობა ბისექსუალობისა და ბისექსუალი ადამიანების მიმართ. ჰომოფობიის მსგავსად, ის აღნიშნავს უარყოფით წინასწარგანწყობას და ზიზღს მათ მიმართ, ვინც ბისექსუალთა თემის ნაწილად მოიაზრებს თავს. ის შეიძლება მოიცავდეს იმის უარყოფას, რომ ბისექსუალობა გულწრფელი სექსუალური ორიენტაციაა, ან უარყოფით სტერეოტიპებს ბისექსუალი ადამიანების მიმართ (მაგალითად, წარმოდგენებს, თითქოს მათ მრავალი ხანმოკლე სექსუალური ურთიერთობები ახასიათებდეთ ან არიან არაგულწრფელები).

ბი-ცნობისმოყვარეობა (ინგლ. Bi-curiosity) — ბი-ცნობისმოყვარე (ინგლ. Bi-curious) არის ადამიანი, როგორც წესი, ჰეტეროსექსუალი, რომელსაც აინტერესებს მისი ჩვეული სექსუალური პარტნიორებისგან განსხვავებული სქესისა თუ გენდერის მქონე ადამიანთან სექსუალურ აქტივობებში ჩართვა ან ღიაა ამის მიმართ. ამ ტერმინით ხშირად აღინიშნება ჰეტეროსექსუალობასა და ბისექსუალობას შორის არსებული სექსუალური ორიენტაციის ვრცელი სპექტრი, რომელიც მოიცავს დიდწილად ჰეტეროსექსუალ ან დიდწილად ჰომოსექსუალ ადამიანებს.

გეი — თანამედროვე მეტყველებაში „გეი“ გამოიყენება როგორც ზედსართავი სახელი ან არსებითი სახელი, რომელიც აღნიშნავს ჰომოსექსუალობასთან დაკავშირებულ თემს, პრაქტიკებსა და კულტურებს. 1960-იან წლებში ჰომოსექსუალი კაცები საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის აღსანიშნავად ამ ტერმინს ანიჭებდნენ უპირატესობას. ტერმინი უფრო ხშირად აღნიშნავს კაცს, რომლებსაც იზიდავს მხოლოდ კაცები (განურჩევლად იმისა, სისგენდერია ის თუ ტრანსგენდერი), თუმცა ის ასევე გამოიყენება „ქვიარის“ სინონიმად ყველა იმ ადამიანის აღსანიშნავად, ვინც არ არის ჰეტეროსექსუალი.

გენდერინკლუზიური ნაცვალსახელები — უცხო ენებში, მაგალითად, ინგლისურში, გენდერულად ნეიტრალური ნაცვალსახელები (მაგალითად: they, them, their).

გენდერი — სოციალური და სამართლებრივი სტატუსი, საზოგადოების მხრიდან ადამიანის მიმართ არსებული მოლოდინების ერთობლიობა, რომლებიც მოიცავს ქცევებს, მახასიათებლებსა და ფიქრებს. თითოეულ კულტურას თავისი ნორმები აქვს, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ადამიანები მათი გენდერის მიხედვით. კულტურების უმეტესობაში გენდერი ბინარულია, ანუ იყოფა ორ კატეგორიად — ქალად და კაცად. თუმცა, დაბადებისას მინიჭებული სქესისგან განსხვავებით, გენდერის შემთხვევაში მთავარი აქცენტი კეთდება არა სხეულის ნაწილებზე, არამედ იმაზე, თუ რას ელიან ადამიანისგან მისი გენდერის გამო.

გენდერის დადასტურების ოპერაცია — ქირურგიული ოპერაცია, რომელიც მოიცავს ინდივიდის პირველადი ან მეორეული სქესობრივი ნიშნების შეცვლას მისი გენდერული იდენტობის შესაბამისად. ეს შეიძლება საჭირო იყოს გენდერული დისფორიის შესამსუბუქებლად.

გენდერულად აპათიური — ადამიანი, რომელსაც არ ადარდებს არც საკუთარი გენდერი და არც ის, თუ როგორ აღიქვამენ სხვები გენდერის თვალსაზრისით.

გენდერულად არაკონფორმული — ის, ვისი ქცევაც და გენდერული ექსპრესიაც საზოგადოების მასკულინურ ან ფემინურ გენდერულ ნორმებსა თუ სოციალურ მოლოდინებს არ შეესაბამება. მათ შორის არიან ანდროგინული ადამიანები, ფემინური კაცები, მასკულინური ქალები და სხვა. გენდერულად არაკონფორმული შეიძლება იყოს ნებისმიერი გენდერის ადამიანი (მაგ., სისგენდერი, არაბინარული, ტრანსი).

გენდერულად კონფორმული — ადამიანი, რომელიც მისდევს საზოგადოების წესებს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იქცეოდნენ და გამოიყურებოდნენ სხვადასხვა გენდერის ადამიანები.

გენდერული ბინარულობა — გენდერის ბინარული (ორობითი) დაყოფა მხოლოდ ორ ტიპად (ქალი ან კაცი). ამ მოდელში ხშირ შემთხვევაში ნაგულისხმევია, რომ ადამიანის გენდერი მისთვის დაბადებისას მინიჭებულ სქესს უნდა შეესაბამებოდეს. ეს სისტემა ზღუდავს იმ ადამიანებს, რომლებიც ბინარული სისტემის გარეთ არსებულ გენდერულ იდენტობებთან აიდენტიფიცირებენ საკუთარ თავს.

გენდერული დისფორია — გენდერული დისფორია აღნიშნავს იმ დისკომფორტისა და ცუდად ყოფნის შეგრძნებას, რომელსაც განიცდის ადამიანი, როდესაც მისთვის დაბადებისას მინიჭებული სქესი არ ემთხვევა მის გენდერულ იდენტობას. გენდერული დისფორიის მქონე ადამიანი შეიძლება არაკომფორტულად გრძნობდეს თავს საკუთარი სხეულის სქესობრივ მახასიათებლებსა და საკუთარ რეალურ იდენტობას შორის არსებული კონფლიქტის გამო.

გენდერული ექსპრესია / გამოხატვა — ის, თუ როგორ გამოხატავს ადამიანი საჯაროდ საკუთარ გენდერს (იქნება ეს მასკულინური, ფემინური, ანდროგინული თუ სხვა). მაგალითად, გენდერი შეიძლება გამოიხატოს ჩაცმულობით, ვარცხნილობით, მაკიაჟით, სხეულის ენით, არჩეული სახელით, ნაცვალსახელებით, მანერებით, ინტერესებით და ა.შ.

გენდერული იდენტობა: ის, თუ როგორ გრძნობს და აღიქვამს ადამიანი საკუთარ გენდერს შინაგანად — იქნება ეს ქალი, კაცი თუ არაბინარული გენდერული იდენტობა — და როგორ გამოხატავს ის ამ გრძნობებს (ჩაცმულობით, გარეგნობით, ქცევებით და ა.შ.). ადამიანის გენდერული იდენტობა ყოველთვის არ შეესაბამება მისთვის დაბადებისას მინიჭებულ სქესს. ის შეიძლება განვითარდეს და შეიცვალოს დროთა განმავლობაში.

გენდერული როლები — კულტურული და სოციალური როლები, რომლებიც ზოგადად მიიჩნევა მისაღებად, შესაფერისად და სასურველად ადამიანის სქესის მიხედვით. გენდერული როლები გავლენას ახდენს ცხოვრების მრავალ ასპექტზე, მათ შორის, ჩაცმულობასა და გარეგნობაზე, პროფესიაზე, ურთიერთობებზე, ქცევებზე და ა.შ.

გენდერფლუიდიის, ვისი გენდერული იდენტობაც არ არის ფიქსირებული და იცვლება დროთა განმავლობაში.

გენდერქვიარი — ის, ვისი გენდერული იდენტობაც არ ჯდება ტრადიციულ გენდერულ ნორმებში, მათ შორის, გენდერულ იდენტობებში, ექსპრესიაში, გენდერულ როლებსა თუ მოლოდინებში. გენდერქვიარი ზოგადი, გამაერთიანებელი ტერმინია და მას ხშირად „არაბინარულის“ სინონიმად იყენებენ.

გრეიგენდერი — აღნიშნავს ადამიანს, რომელიც არ გრძნობს ძლიერ მიკუთვნებულობას რომელიმე კონკრეტული გენდერული იდენტობისა თუ ექსპრესიის მიმართ და ნაწილობრივ მაინც არის გენდერული ბინარულობის ფარგლებს გარეთ.

დაბადებისას მინიჭებული სქესი — სამედიცინო შეფასება, რომელიც კეთდება დაბადებისას სხეულის ფიზიკური მახასიათებლების მიხედვით. სქესი შეიძლება იყოს კაცი, ქალი ან ინტერსექსი.

დრეგი — განზრახ გაზვიადებული მასკულინურობის, ფემინურობის ან გენდერული ექსპრესიის სხვა ფორმების გამომხატველი ჩაცმულობა და პერფორმანსი. „დრეგ-ქვინი“ არის ის (როგორც წესი, კაცი), ვინც განასახიერებს/ასრულებს ფემინურობას, ხოლო „დრეგ-ქინგი“ არის ის (როგორც წესი, ქალი), ვინც განასახიერებს/ასრულებს მასკულინურობას. პერფორმანსებში ხშირადაა კომედია, სოციალური სატირა და პოლიტიკური კომენტარები. დრეგ-შოუს დროს ხშირად დრეგში ჩაცმული ადამიანები მღერიან ან პირის მოძრაობით ჰყვებიან სიმღერას წინასწარ მომზადებული მოძრაობებისა თუ ცეკვის თანხლებით.

ინტერგენდერი — ის, ვისი გენდერული იდენტობაც ქალსა და კაცს შორისაა.

ინტერნალიზებული ტრანსფობია / ჰომოფობია: ჰომოსექსუალობისა, ტრანსგენდერობის და ლგბტქი ადამიანების მიმართ არსებული უარყოფითი სტერეოტიპები, რწმენები, სტიგმები და წინასწარგანწყობები, რომლებსაც გრძნობს ტრანსგენდერი / ჰომოსექსუალი ადამიანი. იგი მიმართავს ამ გრძნობებს საკუთარი თავისკენ, განურჩევლად იმისა, იდენტიფიცირდება თუ არა ქვიარად. ინტერნალიზებული ტრანსფობია / ჰომოფობია ასევე მოქმედებს ცნობიერ თუ ქვეცნობიერ ქცევებზე, რომელთა შესრულების საჭიროებასაც გრძნობს ადამიანი მათ შორის იმის გამოც, რომ მეტად მოერგოს ჰეტერონორმატიულობისა და ჰეტეროსექსიზმის კულტურულ მოლოდინებს.

ინტერსექსიინტერსექსი არის ქოლგა-ტერმინი და აღნიშნავს იმ ადამიანებს, რომლებსაც თავიანთ სექსუალურ-რეპროდუქციულ ანატომიაში აქვთ ისეთი ვარიაციები (მაგ., რეპროდუქციული ორგანოები, ქრომოსომები, ჰორმონები), რომლებიც განსხვავდება იმისგან, რაც ტრადიციულად „ქალად“ ან „კაცად“ მიიჩნევა. ზუსტი მონაცემების დადგენა რთულია, თუმცა დაახლოებით დათვლილია, რომ ყოველი 100 დაბადებული ადამიანიდან 1-2 არის ინტერსექსი, რის გამოც ინტერსექსობა იმაზე უფრო ხშირია, ვიდრე ჟღალთმიანობა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მას უკიდურესად იშვიათ რამედ მიიჩნევს. თუმცა, დაბადებისას ინტერსექს ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში ანიჭებენ სქესს „ქალი“ ან „კაცი“. ინტერსექსი ადამიანი შეიძლება საკუთარ თავს აიდენტიფიცირებდეს მისთვის დაბადებისას მინიჭებულ სქესთან, მის საპირისპირო სქესთან ან იდენტიფიცირდებოდეს ინტერსექსად.

კაცი — ის, ვინც საკუთარ თავს აიდენტიფიცირებს კაცად, განურჩევლად იმისა, სისგენდერია ის თუ ტრანსგენდერი (შეესაბამება თუ არა მისი გენდერული იდენტობა მისთვის დაბადებისას მინიჭებულ სქესს).

ლგბტქია — აკრონიმი, რომელშიც ასახულია ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი, ინტერსექსი და ასექსუალი ადამიანები. არსებობს აკრონიმის სხვა ვარიანტებიც, მაგალითად, ლგბტ, ლგბტქ, ლგბტქი და ა.შ. ზოგჯერ მათ ასევე დაერთვის „+“ ნიშანი, რომელიც ასახავს იმ ადამიანებს, ვინც ქვიარ თემის ნაწილია, მაგრამ ვისთვისაც აკრონიმის სხვა ასოები ზუსტად არ გამოხატავს მათ იდენტობას, ასევე ინკლუზიურობას იმისა, რომ ქვიარ თემი ღიაა ყველასთვის, ვინც მის ნაწილად მიიჩნევს თავს.

ლესბოსელი — ქალი, რომელსაც იზიდავს მხოლოდ ქალები (განურჩევლად იმისა, სისგენდერია ის თუ ტრანსგენდერი).

მესამე გენდერი — ტერმინი „მესამე გენდერი“ მომდინარეობს ადგილობრივი ამერიკული და არადასავლური კულტურებიდან და ის აღნიშნავს გენდერის იმ კატეგორიას, რომელიც „ქალისა“ და „კაცის“ ფარგლებს გარეთაა.

მოკავშირე / მხარდამჭერი (ინგლ. Ally) — ადამიანი, რომელიც აქტიურად და სრულად უჭერს მხარს ლგბტქი თემს.

ორბუნებოვანი (ასევე „ორი სულის მქონე“; ინგლ. Two-spirit) — ქოლგა-ტერმინი, რომელიც მოიცავს ბევრ სხვადასხვა სექსუალობასა და გენდერს ადგილობრივი ამერიკელების თემებში. ამ კულტურებში ისინი ტრადიციული მესამე გენდერის (ან სხვა გენდერული ვარიანტის) ცერემონიულ და სოციალურ როლებს ასრულებენ.

პანგენდერი (ასევე პოლიგენდერი ან ომნიგენდერი) — ის, ვისი გენდერული იდენტობაც არ არის შეზღუდული მხოლოდ ერთით და შეიძლება მოიცავდეს ერთდროულად რამდენიმე ან ყველა გენდერს.

პანსექსუალიის, ვისაც რომანტიკული, სექსუალური ან ემოციური მიზიდულობა აქვს სხვა ადამიანების მიმართ, განურჩევლად მათი გენდერული იდენტობისა თუ სქესისა.

„როლი“აღნიშნავს ადამიანის სექსუალურ პრეფერენციების გეი-სექსში. გეი-სექსში ტრადიციულ როლებს შორისაა: „აქტი“, „პასი“, „უნი“ და „საიდი“:

 • „აქტი“ — „აქტით“ („აქტიური“, იგივე „ტოპი“; ინგლ. Top), როგორც წესი, აღიწერება ის ადამიანი, რომელსაც სექსის დროს სურს, თავად აკონტროლებდეს სიტუაციას ან/და იყოს გამცემი ანალურ სექსში.
 • „პასი“ — „პასი“ („პასიური“, იგივე „ბოთომი“; ინგლ. Bottom) არის ის, ვისაც, ჩვეულებრივ, სექსში ძალაუფლების და კონტროლის გაცემა სურს. როგორც წესი, პასები ანალურ სექსში „მიმღების“ როლს ასრულებენ.
 • „უნი“ — „უნი“ („უნივერსალი“), იგივე „ვერსი“ (ინგლ. Verse/Versatile) ან „სვიჩი“ (ინგლ. Switch), არის ადამიანი, რომელსაც აქტობაც მოსწონს და პასობაც.
 • „საიდი“ — აღნიშნავს ისეთ ადამიანს, რომელსაც საერთოდ არ მოსწონს ან არ უნდა ანალური პენეტრაცია — არც მიღება და არც გაცემა — და რომელიც უპირატესობას ანიჭებს სხვა სექსუალურ აქტივობებს.

საკუთარ იდენტობაში დაეჭვება ან თვითგამორკვევის პროცესი (ინგლ. Questioning) — საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციაში, სექსუალურ იდენტობაში, გენდერულ იდენტობასა თუ სამივეში ერთად დაეჭვება არის თვითგამორკვევის პროცესი, რომელსაც გადის ადამიანი, რომელიც შეიძლება არ იყოს დარწმუნებული, ჯერ კიდევ იკვლევდეს, რომელი სოციალური იარლიყი შეეფერება მას სხვადასხვა მიზეზით. ლგბტქი აკრონიმში (და სხვა აკრონიმებში, რომლებშიც Q არის გამოყენებული), ასო „Q“ ხშირად აღნიშნავს როგორც „ქვიარს“, ისე ამ თვითგამორკვევის პროცესში მყოფ ადამიანებსაც (Questioning).

სექსუალური ორიენტაცია — ის, თუ რომელი გენდერ(ებ)ის მიმართ აქვს ადამიანს ემოციური, რომანტიკული და სექსუალური მიზიდულობა. სექსუალურ ორიენტაციებში გამოიყოფა ჰომოსექსუალობა, ჰეტეროსექსუალობა, ბისექსუალობა და ასექსუალობა (და მათში შემავალი ქვეკატეგორიები).

სისგენდერი — ის, ვინც საკუთარ თავს აიდენტიფიცირებს იმ სქესთან, რომელიც დაბადებისას მიენიჭა. მაგალითად, სისგენდერი კაცი არის ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს აიდენტიფიცირებს კაცად და მისთვის დაბადებისას მინიჭებული სქესიც კაცია.

ტრანზიცია — საკუთარი გენდერული გამოხატვის (მაგალითად, ჩაცმულობის, ნაცვალსახელების, სახელის და ა.შ.) ან სასქესო ნიშნების შეცვლა საკუთარი შინაგანი გენდერული იდენტობის შესაბამისად (იქნება ეს ქალი, კაცი თუ არაბინარული გენდერული იდენტობა). ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის ეს პროცესი, როგორც წესი, მოიცავს ჰორმონალურ თერაპიას ან გენდერის დადასტურების ოპერაციას. ტრანზიცია შეიძლება მოიცავდეს სამედიცინო ჩარევას, თუმცა არა ყოველთვის. ის ასევე შეიძლება მოიცავდეს სოციალურ ტრანზიციას (მაგალითად, სახელისა და ნაცვალსახელების ცვლილებას), ასევე, სამართლებრივ ცვლილებებს (სახელისა თუ სქესი სამართლებრივად შეცვლას). ეს პროცესი განსხვავებულია ყველა ადამიანისთვის მისი სურვილებისა და საჭიროებების შესაბამისად და მასში შემავალი აქტივობები არ არის უნივერსალური.

ტრანსგენდერი — ის, ვისი გენდერული იდენტობაც არ ემთხვევა მისთვის დაბადებისას მინიჭებულ სქესს. „ტრანსგენდერი“ არის ქოლგა-ტერმინი, რომელიც მოიცავს როგორც ქალსა და კაცს, ისე არაბინარულ ადამიანებს.

ტრანსი ან ტრანს* — უფრო ინკლუზიური ტერმინი, რომელიც უგენდერო ადამიანებსაც მოიცავს.

ტრანს კაცი ან ტრანსგენდერი კაცი — ტრანსი ან ტრანსგენდერი კაცი არის ადამიანი, რომელსაც დაბადებისას სქესად მიენიჭა „ქალი“, თუმცა ახლა იდენტიფიცირდება კაცად.

ტრანს ქალი ან ტრანსგენდერი ქალი — ტრანსი ან ტრანსგენდერი კაცი არის ადამიანი, რომელსაც დაბადებისას სქესად მიენიჭა “კაცი“, თუმცა ახლა იდენტიფიცირდება ქალად.

ტრანსმასკულინური — ის, ვისაც მასკულინური გენდერული იდენტობა აქვს, თუმცა დაბადებისას სხვა სქესი მიენიჭა.

ტრანსფემინური — ის, ვისაც ფემინური გენდერული იდენტობა აქვს, თუმცა დაბადებისას სხვა სქესი მიენიჭა.

ტრანსფობია— ტრანს* ადამიანებისა და ტრანს* თემის მიმართ არსებული არატოლერანტულობა, შიში, ზიზღი, უარყოფითი წინასწარგანწყობა, დისკრიმინაცია და ძალადობა სტერეოტიპებისა და მცდარი წარმოდგენების გამო.

ტრიგენდერი — ის, ვისაც ერთდროულად სამი გენდერი აქვს.

ქალი — ის, ვინც საკუთარ თავს აიდენტიფიცირებს ქალად, განურჩევლად იმისა, სისგენდერია ის თუ ტრანსგენდერი (შეესაბამება თუ არა მისი გენდერული იდენტობა მისთვის დაბადებისას მინიჭებულ სქესს).

„ქამინგ აუთი“ ან „დაქამინგაუთება“— საკუთარი გენდერული იდენტობის ან სექსუალური ორიენტაციის გაცხადება სხვებისთვის (მაგალითად, მეგობრებისთვის, ოჯახის წევრებისთვის და ა.შ.).

ქვიარი — ქოლგა-ტერმინი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც არ არიან ჰეტეროსექსუალები ან სისგენდერები. თავდაპირველად ტერმინი ნიშნავდა „უცნაურს“ ან „თავისებურს“ და გამოიყენებოდა დამამცირებელი ფორმით იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც თავისი სქესის ადამიანების მიმართ ჰქონდა მიზიდულობა ან ურთიერთობა, ჯერ კიდევ გვიან მე-19 საუკუნეში. თუმცა, 1980-იანი წლებიდან დაწყებული ქვიარ აქტივისტებმა ტერმინი „დაიბრუნეს“ და ის ახლა ლგბტ ადამიანის სინონიმურად გამოიყენება.

ქროსდრესერი (ინგლ. Crossdresser) — ადამიანი, რომელიც იცვამს ისეთ ტანსაცმელს, რომელიც, საზოგადოებაში არსებული შეხედულებების მიხედვით, მისი გენდერისთვის არ არის დამახასიათებელი. როგორც წესი, ამ ტერმინით აღნიშნავენ კაცებს, რომლებსაც ქალის სამოსის ჩაცმა მოსწონთ. ეს შეიძლება იყოს თვითგამოხატვისთვის ან რამე სხვა მიზნით. ქროსდრესერობა იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანი ტრანსგენდერია.

ჰეტეროსექსიზმი — წინასწარგანწყობების, დამოკიდებულებებისა და დისკრიმინაციის სისტემა ქალსა და კაცს შორის ურთიერთობების (ჰეტეროსექსუალობის) სასარგებლოდ. ის შეიძლება მოიცავდეს რწმენას, რომ ყველა ადამიანი ჰეტეროსექსუალი უნდა იყოს და რომ მხოლოდ ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობებია ბუნებრივი და, შესაბამისად, უზენაესი.

ჰეტერონორმატიულობა — ჰეტეროსექსისტური წარმოდგენებისა და ქცევების ნორმალიზაცია ჩვენს ყოველდღიურობაში ინსტიტუციურ, ინტერპერსონალურ და პერსონალურ დონეზე. ეს კონცეფცია მოქცეულია გენდერული ბინარულობის (მხოლოდ ორი საპირისპირო გენდერის არსებობის) ჩარჩოებში და გულისხმობს, რომ სექსუალური ურთიერთობები და ქორწინება ყველაზე შესაფერისი საპირისპირო სქესის ადამიანებს შორის.

ჰეტეროსექსუალი — ის, ვისაც ემოციური, რომანტიკული და/ან სექსუალური მიზიდულობა აქვს საპირისპირო სქესის ან გენდერის ადამიანების მიმართ. ამ ცნების აღსანიშნავად ასევე იყენებენ ინგლისურენოვან ჟარგონს „სთრეითი“ (ინგლ. Straight).

ჰომოსექსუალი — ის, ვისაც ემოციური, რომანტიკული და/ან სექსუალური მიზიდულობა აქვს თავისი სქესის ან გენდერის ადამიანების მიმართ. მე-20 საუკუნის მიწურულიდან ეს ტერმინი უფრო ნაკლებად გამოიყენება და ზოგჯერ შეურაცხმყოფლად მიიჩნევა, რადგან ის უკავშირდება უარყოფით სტერეოტიპებსა და მოძველებულ კლინიკურ წარმოდგენებს ჯერ კიდევ იმ დროიდან, როდესაც ჰომოსექსუალობა ფსიქიკურ აშლილობად მიიჩნეოდა. დღეს ტერმინი დიდწილად ჩანაცვლებულია ტერმინებით „გეი“, „ლესბოსელი“ ან ინკლუზიური აბრევიატურებით, მაგალითად, „ლგბტ“ (ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი).

ჰომოფობია: უარყოფითი მიმართებები, შეგრძნებები, ზიზღი თუ ანტიპათია ჰომოსექსუალობის ან იმ ადამიანების მიმართ, ვინც იდენტიფიცირდებიან ლესბოსელად, გეიდ ან ბისექსუალად.

წყარო: Verywell Mind, WISG, Femea.ge

რას ნიშნავს „პანსექსუალი“? — განმარტება, ისტორია და ქამინგაუთი

„პანსექსუალი“ არის ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს ადამიანს, რომელსაც რომანტიკული, სექსუალური ან ემოციური მიზიდულობა აქვს სხვა ადამიანების მიმართ, განურჩევლად მათი გენდერული იდენტობისა თუ სქესისა.

პანსექსუალ ადამიანს შეიძლება იზიდავდეს როგორც სისგენდერი (ადამიანი, რომლის გენდერული იდენტობაც ემთხვევა მისთვის დაბადებისას მინიჭებულ სქესს) ქალები და კაცები, ასევე, არაბინარული ადამიანები, ტრანსგენდერები, გენდერფლუიდები და მრავალი სხვა. პანსექსუალობა არ არის შეზღუდული მხოლოდ სექსუალური მიზიდულობით და ის შეიძლება ასევე მოიცავდეს რომანტიკულ და/ან ემოციურ მიზიდულობას.

პანსექსუალობის განსაზღვრა და განსხვავებები სხვა სექსუალობებთან

მართალია, ზოგისთვის პანსექსუალობა ბისექსუალობის ერთ-ერთი ქვეკატეგორიაა, მაგრამ ეს ორი ტერმინი აუცილებლად ერთსა და იმავეს არ ნიშნავს.


პანსექსუალი და ბისექსუალი

პანსექსუალსაც და ბისექსუალსაც შეიძლება რამდენიმე გენდერის მიმართ ჰქონდეს მიზიდულობა (იმ მცდარი წარმოდგენის მიუხედავად, რომ ბისექსუალებს მხოლოდ ორი გენდერი ან მხოლოდ ქალები და კაცები იზიდავთ). მიუხედავად ამისა, პანსექსუალობა უფრო მრავლისმომცველია და გულისხმობს მიზიდულობას ყველა გენდერის მიმართ, მათ შორის ტრანს* და არაბინარული ადამიანების მიმართაც, და, როგორც წესი, პანსექსუალებისთვის გენდერი მიზიდულობის განმსაზღვრელი ნიშანი არ არის.

რას ნიშნავს ომნისექსუალი?

ომნისექსუალობა ნიშნავს მიზიდულობას ყველა გენდერის მიმართ. ზოგი ადამიანი „პანსექსუალის“ ნაცვლად იყენებს ამ ტერმინს, რათა ხაზი გაუსვას, რომ გენდერი მათთვის მიზიდულობის მნიშვნელოვანი ელემენტია.

რას ნიშნავს პოლისექსუალი?

იმას, ვინც პოლისექსუალია, რამდენიმე სხვადასხვა გენდერი იზიდავს. თუმცა, პოლისექსუალს შეიძლება არ იზიდავდეს ყველა გენდერი და მისთვის გენდერი მიზიდულობის განმსაზღვრელი მნიშვნელოვანი ნიშანი შეიძლება იყოს ან არ იყოს. მართალია, ეს თითქოს ისევე ჟღერს, როგორც ბისექსუალი, და ბისექსუალ ადამიანებს აუცილებლად მხოლოდ სისგენდერი კაცები და ქალები არ მოსწონთ, თუმცა თვითონ ტერმინი „ბისექსუალი“ ისტორიუად გენდერულ ბინარულობასთანაა დაკავშირებული, რის გამოც ზოგი ადამიანი უპირატესობას ანიჭებს ტერმინს „პოლისექსუალი“, რომელიც პირდაპირ უარყოფს გენდერულ ბინარულობას.


გარდა ამისა, გახსოვდეთ, რომ ადამიანის სექსუალობა არ განსაზღვრავს მისი ურთიერთობების ტიპებს. მაგალითად, ვიღაც შეიძლება იყოს პანსექსუალი და მონოგამი — რაც ნიშნავს, რომ მას ადამიანებისადმი მიზიდულობა გენდერისგან განურჩევლად აქვს, თუმცა ამჟამად ის მხოლოდ ერთ ადამიანთანაა ურთიერთობაში.

მეორე მხრივ, ადამიანი შეიძლება იყოს პანსექსუალი და პოლიამორული — რაც ნიშნავს, რომ ის შეიძლება ერთდროულად ერთზე მეტ ურთიერთობაში იყოს (ყველა მონაწილის ცოდნითა და თანხმობით).

კიდევ ერთი მსგავსი ტერმინი, რომელიც შეიძლება გსმენოდეთ, არის „პანრომანტიკული“. იმას, ვინც პანრომანტიკულია, შეიძლება რომანტიკული მიზიდულობა ჰქონდეს ადამიანების მიმართ, განურჩევლად მათი გენდერული იდენტობისა. ადამიანი შეიძლება ერთდროულად იყოს პანსექსუალი და პანრომანტიკული, ანუ მას ადამიანების მიმართ ჰქონდეს როგორც სექსუალური, ისე რომანტიკული მიზიდულობა.

თუმცა, ადამიანი ასევე შეიძლება იყოს პანრომანტიკული და არ იყოს პანსექსუალი. ეს ნიშნავს, რომ მას ადამიანები რომანტიკულად იზიდავს მათი გენდერისგან განურჩევლად, თუმცა სექსუალური მიზიდულობა მხოლოდ კონკრეტულ გენდერებთან აქვს ან საერთოდ არ აქვს (ანუ ასექსუალია).

მართალია, სხვადასხვა სექსუალური ორიენტაციის განმარტებებს შორის შეიძლება გარკვეული თანაკვეთები არსებობდეს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, გახსოვდეთ, რომ ის, თუ როგორ აიდენტიფიცირებს საკუთარ თავს ადამიანი, მხოლოდ და მხოლოდ მასზეა დამოკიდებული.

ტერმინ „პანსექსუალის“ ისტორია

Google Trends-ის მიხედვით, „პანსექსუალი“ ხშირად მოძიებადი ტერმინი გახდა შუა 2010-იანი წლებიდან, რა დროსაც ასევე გაიზარდა ტერმინების „არაბინარული“ და „აგენდერი“ გამოყენება.

თუმცა, ტერმინს უფრო დიდი ისტორია აქვს, ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის ადრეული წლების ფსიქოლოგიიდან. ფსიქოლოგიაში ჰიბრიდული სიტყვები „პანსექსუალი“ და „პანსექსუალიზმი“ პირველად 1914 წელს გამოიყენეს იმ იდეის აღსანიშნავად, რომ „სექსუალური ინსტინქტი (ლიბიდო) უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ყველანაირ ადამიანურ აქტივობაში, იქნება ეს ფიზიკური თუ მენტალური“.

სექსუალური იდენტობისა და ორიენტაციის აღსანიშნავად ტერმინ „პანსექსუალის“ გამოყენება 1990-იან წლებში დაიწყო, რათა „აღეწერათ ის სურვილები, რომლებიც უკვე არსებობდა ბევრი ადამიანისთვის“. 1991 წელის წიგნში „Bi Any Other Name“, რომელიც ბისექსუალთა უფლებების თანამედროვე მოძრაობის ერთ-ერთი ძირეული წიგნია, ნათქვამია, რომ „პანსექსუალი ადამიანები ბისექსუალთა თემში აქტიურად მონაწილეობდნენ 1970-იანი წლებიდან მოყოლებული“. სოციალურ ფსიქოლოგ ნიკი ჰეიფილდის თქმით, ტერმინს ადრეული გამოყენება ჰქონდა BDSM თემში.

2010 წელს ასევე შეიქმნა პანსექსუალობის სამფეროვანი დროშა, რომელზეც ცისფერი აღნიშნავს მიზიდულობას კაცების მიმართ, ვარდისფერი — მიზიდულობას ქალების მიმართ, ხოლო ყვითელი — მიზიდულობას არაბინარული ადამიანების მიმართ.

Wikimedia

როგორ გავიგო, ვარ თუ არა პანსექსუალი?

იმის ერთ-ერთი მთავარი მანიშნებელი, რომ პანსექსუალი ხართ, ისაა, რომ მიზიდულობას გრძნობთ არა მხოლოდ ქალების, კაცების ან არაბინარული ადამიანების მიმართ, არამედ გენდერის სპექტრზე არსებული ყველა ადამიანის მიმართ. ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ თითოეული ადამიანი მოგწონთ, არამედ ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი გენდერის ადამიანი თქვენთვის სექსუალურად სასურველია.

კლინიკური ფსიქოლოგი, დოქტორი სერა ლაველი ამბობს: „ის, ვინც პანსექსუალია, იტყოდა, რომ მისი მიზიდულობები გენდერისადმი ბრმა ან გენდერულად ნეიტრალურია. ამგვარად, მისთვის გენდერი ან სქესი არ იქნება სექსუალური ან ემოციურ მიზიდულობების განმსაზღვრელი ფაქტორი“.

ზოგადად, პანსექსუალობა (და ნებისმიერი სხვა სექსუალური ორიენტაცია) ისეთი რამაა, რაც საკუთარ თავში უნდა აღმოაჩინოთ საკუთარი მენტალური და ემოციური პროცესების ყურადღებით გააზრებითა და საკუთარი სექსუალური, რომანტიკული და ემოციური სურვილების გამოკვლევით.

ამ მხრივ, სექსუალური თვითგამორკვევის გზაზე მნიშვნელოვანია:

 • გაიაზროთ, რომ თქვენს სექსუალობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებთ. საკუთარი ორიენტაციის გაგების პირველი საფეხურია იმის მიღება და გააზრება, რომ თვითგამორკვევის გზაზე ხართ. არ განსაჯოთ თქვენი შეგრძნებები და გახსოვდეთ, რომ ბევრი ადამიანი აყენებს ეჭვქვეშ საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციას.
 • არ დააჩქაროთ საკუთარი თავი. საკუთარი ორიენტაციის გააზრებას დრო სჭირდება და ხშირად ის არცთუ ისე მარტივი პროცესია. მიეცით საკუთარ თავს დრო და არ იჩქაროთ — ყველა ადამიანს ინდივიდუალური ტემპი აქვს.
 • იცოდეთ, რომ თქვენი სექსუალური იდენტობა შეიძლება დროთა განმავლობაში შეიცვალოს. შეიძლება, საკუთარ სექსუალობაში დარწმუნებული იყოთ, მაგრამ მერე აღმოაჩინოთ, რომ სინამდვილეში თქვენი ორიენტაცია განსხვავდება იმისგან, რაც მანამდე გეგონათ, რადგან დროის მსვლელობასთან ერთად ჩვენ უფრო მეტს ვსწავლობთ საკუთარ თავსა და გარშემომყოფებზე.
 • გაერკვიეთ განსხვავებულ ორიენტაციებში. ბევრი სხვადასხვა ორიენტაცია არსებობს: ჰეტეროსექსუალი, ლესბოსელი, ბისექსუალი, პანსექსუალი, ასექსუალი და ა.შ. გაერკვიეთ თითოეულ მათგანში და იპოვეთ ისეთი, რომელიც ყველაზე მეტად შეგეფერებათ. გარდა ამისა, აუცილებელი სულაც არაა, საკუთარ თავს რაიმე იარლიყი მიაკრათ — ეს ტერმინები მხოლოდ იმისთვისაა განკუთვნილი, რომ თვითგამორკვევაში დაგეხმაროთ და გაჩვენოთ, რამდენად მრავალფეროვანია ადამიანური გამოცდილებები.
 • დაუსვით საკუთარ თავს რამდენიმე შეკითხვა. ეს აუცილებელია სექსუალური თვითგამორკვევისთვის. ჰკითხეთ საკუთარ თავს, ვინ გიზიდავთ — ბიჭები, გოგოები, არაბინარული ადამიანები, რომელიმე ერთი გენდერი თუ ერთზე მეტი — და როგორ — იქნება ეს სექსუალურად, რომანტიკულად, ემოციურად, რომელიმეს კომბინაციით თუ არცერთით. ჰკითხეთ საკუთარ თავს:
  • რომელ გენდერთან წარმომიდგენია ურთიერთობა, თუკი საერთოდ წარმომიდგენია?
  • მხოლოდ ერთი სპეციფიკური გენდერი მომწონს თუ რამდენიმე?
  • ადამიანები რომანტიკულად მიზიდავს, სექსუალურად თუ რაიმე სხვა ფორმით?
  • მადარდებს თუ არა ჩემი პარტნიორის გენდერი? რომელიმე გენდერს ხომ არ ვანიჭებ უპირატესობას?

როგორ განვიხილოთ ჩვენი პანსექსუალობა სხვებთან?

პირველ ყოვლისა, გახსოვდეთ, რომ არ ხართ ვალდებული, საკუთარი სექსუალური ორიენტაცია ვინმესთან განაცხადოთ, განმარტოთ ან იმის ახსნა დაიწყოთ, როგორ იპოვეთ საკუთარი თავის ეს ნაწილი. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ გგონიათ, რომ ამაზე საუბარი თქვენთვის დამაზიანებელი იქნება.

მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, არსებობს შემთხვევები, როდესაც შეიძლება გსურდეთ საკუთარი იდენტობაზე ღიად საუბარი, იქნება ეს თქვენთვის ძვირფას ადამიანებთან — მაგალითად, უახლოეს მეგობრებთან, რომანტიკულ პარტნიორებთან ან მშობლებთან — თუ ზოგადად. 

ასეთ შემთხვევებში, იყავით იმდენად გულწრფელი და გასაგები, რამდენადაც შეგიძლიათ. შესაძლოა, მოგიწიოთ პანსექსუალობის განმარტება, რადგან ბევრი ადამიანისთვის ეს ტერმინი უცნობია. თუკი რომანტიკულ პარტნიორს ესაუბრებით, აუხსენით, როგორ იმოქმედებს თქვენი იდენტობა თქვენს ურთიერთობაზე (თუ იმოქმედებს საერთოდ). ამის შემდეგ აუხსენით, რომ თქვენი შეგრძნებები არ არის უბრალოდ „ფაზა“ და ეს თქვენი იდენტობის ნაწილია.

როგორ დავუჭიროთ მხარი ჩვენთვის ძვირფას ადამიანს, რომელიც პანსექსუალია?

თუკი თქვენთვის ძვირფასი ადამიანი პანსექსუალად „დაქამინგაუთდა“ (გითხრათ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ) თქვენთან, იცოდეთ, რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სანდო ადამიანი ხართ. საკუთარი პანსექსუალობის — ან ჰეტეროსექსუალობისგან განსხვავებული ნებისმიერი სექსუალური ორიენტაციის — გამხელამ შეიძლება ბევრი ემოცია აღძრას ადამიანში. ზოგისთვის ეს ნაბიჯი უკიდურესად შიშისმომგვრელია, სხვებს კი შეიძლება ნაკლებად აშინებდეთ. ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენი რეაქცია იმოქმედებს თქვენს სამომავლო ურთიერთობაზე, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანის მიმღებლობა გამოიჩინოთ.

დოქტორი ლაველი ამბობს: „ნებისმიერი მშობლისთვის თუ ძვირფასი ადამიანისთვის ჩემი რჩევა იქნება, რომ პანსექსუალობას ღიად და წინასწარგანწყობების გარეშე მოეკიდონ, განსაკუთრებით, თუ ამაზე ბავშვი საუბრობს. ვინაიდან, პანსექსუალობა ჯერ კიდევ არ არის მიღებული, ეს აღმოჩენა შეიძლება დამაბნეველი იყოს ახალგაზრდებისთვის და საკუთარი გრძნობების უკეთ გააზრების გზაზე მათ თქვენი მხარდაჭერა დასჭირდებათ. თუკი თქვენთვის ძვირფასი ადამიანი ღიაა და კომფორტულად გრძნობს თავს, ჰკითხეთ, სურს თუ არა ამ თემის განხილვა, რათა უფრო ღრმად და ინკლუზიურად გაიაზროთ, როგორ გრძნობს ის თავს და რას ნიშნავს ეს მისთვის“.

მითები და მცდარი წარმოდგენები

პანსექსუალობაზე ბევრი მითი არსებობს და სიმართლის ცოდნა მნიშვნელოვანია. მაგალითად, ასეთი მითებია:

 • მითი #1: პანსექსუალ ადამიანებს გადაწყვეტილების მიღება უჭირთ და არ იციან, რა მოსწონთ — სინამდვილეში, პანსექსუალ ადამიანებს გულწრფელი მიზიდულობები აქვთ, რომლებიც სცდება გენდერულ ჩარჩოებს.
 • მითი #2: პანსექსუალობა ახალი, „ტრენდული“ ტერმინია და ის არ არის ნამდვილი სექსუალობა — სინამდვილეში, „პანსექსუალობა“, როგორც ტერმინი, პირველად მე-20 საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდა და მას დიდი ისტორია აქვს, ახალი ტერმინები კი საჭიროა საიმისოდ, რომ ადამიანებმა უფრო ზუსტად გამოხატონ საკუთარი თავი და საკუთარი იდენტობები.
 • მითი #3: პანსექსუალ ადამიანებს მოსწონთ ყველა, ვისაც კი შეხვდებიან ცხოვრებაში — ეს ასე არ არის. მიზიდულობას ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი განსაზღვრავს. პანსექსუალებს არ იზიდავთ ყველა ადამიანი (ისევე, როგორც ჰეტეროსექსუალებს არ იზიდავთ საპირისპირო სქესის ყველა ადამიანი).

პანსექსუალობა პოპ-კულტურაში

ბოლო წლებში ბევრმა ცნობილმა ადამიანმა საჯაროდ განაცხადა, რომ პანსექსუალია და შთაგონების წყარო გახდა სხვა ლგბტქი ადამიანებისთვის. ამ ადამიანებს შორის არიან მაილი საირუსი, კარა დელევინი, ბელა თორნი, ჟანელ მონე, კეილანი, ჯენა მელოუნი და სხვები.

პოპ-კულტურაში პანსექსუალ პერსონაჟებს ცნობილ სერიალებშიც ვაწყდებით. ასეთები არიან, მაგალითად, ალი ანიმაციური სერიალიდან „დიდი პირი“ (ინგლ. Big Mouth), რიკი ანიმაციური სერიალიდან „რიკი და მორტი“ (ინგლ. Rick and Morty), იარა გრეიჯოი „სამეფო კარის თამაშებიდან“ (ინგლ. Game of Thrones) და დევიდ როუზი „შითს კრიკიდან“ (ინგლ. Schitt’s Creek).

პანსექსუალობა გულისხმობს იარლიყების უგულებელყოფას, რაც თავისთავად ძალიან ლამაზი რამაა. განურჩევლად იმისა, თავად ხართ პანსექსუალი თუ იცნობთ ასეთ ადამიანს, გახსოვდეთ, რომ მთავარია სიყვარული, სითბო და მიმღებლობა საკუთარი თავისა და სხვების მიმართ.

წყაროები: Verywell Mind, WebMD, WikiHow

მაქვს ძალა, რომ თავი დავიცვა და საკუთარი აზრი დავაფიქსირო — ლუკა აბლოთია

ლუკა აბლოთია 17 წლის ქვიარ მოზარდია აფხაზეთიდან. საკუთარ ორიენტაციაზე საჯაროდ საუბარი ადრეულ ასაკში გადაწყვიტა, იქამდე კი საკუთარი თავის მიღების გზა გაიარა, რომელიც საქართველოში დაიწყო, შემდეგ კი საფრანგეთში ცხოვრებით გაგრძელდა. სწორედ საფრანგეთში ცხოვრებისას მიხვდა, რომ უცხო ქვეყანაში მოხვედრამ, გარემოსთან შეგუების სირთულემ, სხვების მიმართ ჰომოფობიური განწყობა განაპირობა, თუმცა საგანმანათლებლო სისტემაში დასაქმებული ადამიანებისა და გარშემომყოფების მხარდაჭერამ საკუთარი თავის მიღება გაუიოლა და დღეს, როცა უკვე საქართველოში ცხოვრობს, იცის, რომ სამომავლოდ გარემოს შეცვლაში მონაწილეობა, თანასწორი ქვეყნის შენება უნდა.

17 წლის მოზარდი საკუთარ გამოცდილებაზე, ოჯახსა და სამომავლო გეგმებზე გვესაუბრა.


მცირე ასაკში აღმოჩენილი იდენტობა

საკუთარი ორიენტაციის შესახებ მცირე ასაკიდან ვიცოდი. ბავშვობაში ეს სხვა ბიჭებისგან განსხვავებული ინტერესებით ვლინდებოდა, მაგალითად, არ მომწონდა ის თამაშები, რომლებიც სხვებს. მოგვიანებით, თვითგამოხატვა პირსინგით, საყურით თუ სხვა ნიშნით მინდოდა, მაგრამ ვერ ვამბობდი და ამან სხვა ადამიანების ჩაგვრამდე მიმიყვანა. დავცინოდი ადამიანებს, რომელთაც, ვთქვათ, საყურე ეკეთათ, ჰომოფობიც ვიყავი, თუმცა ეგ პერიოდიც უკან მოვიტოვე.

ჰომოფობია, როგორც თავდაცვის მექანიზმი და საკუთარი თავის მიღება

ბავშვობა საქართველოში გავატარე და თინეიჯერობის პერიოდში, მშობლებთან ერთად, ემიგრაციაში, საფრანგეთში ვცხოვრობდი. ჰომოფობიური განწყობა საფრანგეთში ცხოვრების პერიოდს დაემთხვა — დაახლოებით 11-13 წლის ასაკს, 14-15 წლის ასაკიდან უკვე საკუთარი თავიც მივიღე და ქამინგაუთიც გავაკეთე.

როცა საფრანგეთში ჩავედი და დავინახე, რომ მიმღებლობა იყო, სკოლაში დავიწყე სიარული, სადაც უამრავი ერთმანეთისგან განსხვავებული ადამიანი ვნახე, ეს ყველაფერი შიშისმომგვრელი იყო. ვფიქრობდი, რომ მე ვიყავი ერთადერთი მოზარდი, რომელსაც არ შეეძლო ყოფილიყო ის, ვინც უნდოდა. სწორედ მაგის გაცნობიერებამ განაპირობა ჩემი ჰომოფობიური განწყობა, ეს ერთგვარ თავდაცვის მექანიზმად მექცა.

მაგ პერიოდში ევროპული განათლების სისტემა — სკოლის ფსიქოლოგი, დირექტორი, მასწავლებლები და, ზოგადად, საზოგადოება, გვერდში მედგნენ მეც და სხვა მოზარდებსაც. ამასთან, აქტიურად ვადევნებდი თვალს საქართველოში არსებულ სხვადასხვა ლგბტქი ორგანიზაციას. თავიდან უარყოფითად ვიყავი განწყობილი, თუმცა ინტერნეტმა და  ადამიანების მხარდაჭერამ ჩემი წარმოდგენები შეცვალა.

საკუთარ თავთან და გარემოსთან ბრძოლა მუდმივად მიწევდა და რაღაც მომენტში მივხვდი, რომ დასაკარგი არაფერი მაქვს — ერთხელ ვცხოვრობ და სჯობს, გავაკეთო რაღაც ისეთი, რაც ქვიარ ადამიანებისთვის, სხვა მოზარდებისთვის სასარგებლო შეიძლება იყოს. 

ქამინგაუთი

პირველი ქამინგაუთი დასთან და მის მეგობართან გავაკეთე, საპასუხოდ კარგი რეაქცია დამხვდა, ამის შემდეგ მშობლებთან ლაპარაკი გადავწყვიტე. თავდაპირველად, ნეგატიურად იყვნენ განწყობილი, მაგრამ გადაწყვეტილება მიღებული მქონდა. პრინციპული ადამიანი ვარ და ვიცოდი, რომ მათთან ღიად საუბარი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა, ამიტომ არ გავჩერდი და მუდმივი საუბრის შედეგად, ისე მოხდა, რომ დედა დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხარდამჭერია, მამას ჯერ კიდევ აქვს პრობლემა. სხვა ადამიანები და ახლობლები ცდილობდნენ, ჩარეულიყვნენ, რაღაც კომენტარებს აკეთებდნენ, თუმცა მათი აზრი ჩემთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია.

მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში ვცხოვრობ, შიში არ მაქვს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მთავარი დედაა და მას სწერენ, აწუხებენ და არ მინდა, ინერვიულოს. თუ ჩემთვის მნიშვნელოვან ადამიანებს არავინ აწუხებს, მე მაქვს ძალა, რომ თავი დავიცვა და საკუთარი აზრი დავაფიქსირო. თანაც, როცა მყარი პოზიცია გაქვს, ვეღარ ბედავენ, რომ საკუთარი აზრი თავს მოგახვიონ ან რაიმეზე მიგითითონ.

სკოლის გარემო და ახალგაზრდები, რომლებიც ბევრად მიმღებლები არიან

მასწავლებლებშიც გამიმართლა, გარდა იმისა, რომ მათი მხრიდან ჰომოფობიური განცხადებები არასდროს გამიგია, დიდი ნაწილი ჩაგრულ ადამიანებსაც მხარს უჭერს, თუმცა ღიად მაინც ვერ საუბრობენ, რადგან სკოლაში მკაფიო მხარდაჭერა გარკვეულ რისკებს შეიცავს და შეიძლება, პრობლემებიც შეექმნათ.

ჩემი დაკვირვებით, ახალგაზრდები ბევრად მიმღებლები არიან და განსხვავებულ აზრსაც ისმენენ, თუმცა, ხშირად, სკოლა და გარემო საკმარის ცოდნას არ გვიზიარებს, რაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ლგბტქი ადამიანების საწინააღმდეგო აზრები მითებით, ცოდნის ნაკლებობით არის გამოწვეული. ჩემი მეგობრების, ახლო ადამიანების დიდი ნაწილი მხარდაჭერას ღიად აფიქსირებს. ვფიქრობ, გარკვეულწილად, ჩემთან ურთიერთობამ, რეგიონში საკუთარ ორიენტაციაზე ღიად საუბარმა რაღაცები შეცვალა და ჩემმა თანატოლებმაც ბევრად ღიად დაიწყეს საკუთარი აზრის დაფიქსირება. მას შემდეგ, რაც სკოლაში ღიად ვისაუბრე ორიენტაციაზე, სხვა მოსწავლემაც გაბედა, რომ ქამინგაუთი გაეკეთებინა. მისთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ გარშემომყოფების მხარდაჭერა, მიმღებლობა დაენახა.

სამომავლო გეგმები, რომლებიც ლგბტქი აქტივიზმს უკავშირდება

ჩემი სამომავლო გეგმები საქართველოს უკავშირდება, თუმცა შეიძლება განათლება საზღვარგარეთ მივიღო. ყველაზე აქტიურად იმაზე მეფიქრება, რომ გარემოს შეცვლაში მონაწილეობა მინდა. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ქვიარ აქტივისტი გავხდე და ამ მიმართულებით რაიმე ღირებული ვქნა. 5-6 ივლისის მოვლენებმა ამ გადაწყვეტილებაზე გადამწყვეტი გავლენა მოახდინა, რადგან ვხედავდი ქუჩაში გამოსულ მოძალადეებს, რომლებიც ჟურნალისტებსა და აქტივისტებს თავს ესხმოდნენ და პოლიციამ მათ დასაცავად არაფერი გააკეთა. ამ მომენტიდან ზუსტად ვიცი, რომ აქტივიზმში უნდა ჩავერთო და რაიმე მაინც შევცვალო. პროფესიული მიზნები ჟურნალისტიკას უკავშირდება, რადგან ვთვლი, რომ ეს ბერკეტს მომცემს, ღიად ვისაუბრო ჩემთვის მნიშვნელოვან თემებზე.

რჩევა ქვიარ ახალგაზრდებსა და მათ მშობლებს

სხვა ქვიარ მოზარდებს ვურჩევ, რომ შეაფასონ გარემო, რომელშიც ცხოვრობენ, თუ მხარდაჭერის ან ოჯახისგან მიღების მოლოდინი არ აქვთ, სანამ მყარი გარანტიები, დამოუკიდებლობა არ ექნებათ, ქამინგაუთისგან თავი შეიკავონ. მთავარი მათი უსაფრთხოებაა. გარდა ამისა, ყველა მოზარდს ვეტყვი, რომ ჰომოფობია არასდროს არის ჭკვიანური არჩევანი, რადგან ის თვითონ აგრესიულად განწყობილ ადამიანსაც ანადგურებს. ამასთან, მუდმივად იფიქრონ განათლების მიღებაზე, სხვადასხვა საკითხში მეტად გარკვევაზე, რაც მიმღებლობას ხელს მნიშვნელოვნად უწყობს.

როცა შვილს აჩენ, მისი უპირობოდ სიყვარულის, აღზრდის პასუხისმგებლობას იღებ, ერთმანეთისგან განსხვავებული ადამიანები ვიბადებით და მშობლების მხარდაჭერა ჩვენს მომავალს დიდწილად განსაზღვრავს კიდეც. მაინც მჯერა, რომ იმ მშობლებსაც კი, რომლებიც მოზარდ შვილებს სახლიდან აგდებენ, უყვართ თავიანთი შვილები, მაგრამ წნეხის გამო იღებენ ამ გადაწყვეტილებას. მნიშვნელოვანია, რომ განსაზღვრონ, ვინ არის ყველაზე მთავარი და სხვების მოსაზრებების გამო, არ გადაწყვიტონ, როგორი იქნება მათი შვილების მიმართ დამოკიდებულება.