ჰორმონალური თერაპია

ჰორმონალური თერაპია ტრანს ახალგაზრდებში სუიციდის რისკს ამცირებს

ახალი კვლევის მიხედვით, ჰორმონალური თერაპია, რომელიც ტრანსგენდერ ადამიანებს ტრანზიციაში ეხმარება, ახალგაზრდებში სუიციდისა და დეპრესიის რისკს ამცირებს. ახალგაზრდების ჯანმრთელობის ჟურნალში გამოქვეყნებული კვლევა 9 ათასზე მეტი ტრანსგენდერი და არაბინარული იდენტობის მქონე ახალგაზრდის მონაცემებს აერთიანებს,

ჰორმონალური თერაპია ტრანს ახალგაზრდებში სუიციდის რისკს ამცირებს

ახალი კვლევის მიხედვით, ჰორმონალური თერაპია, რომელიც ტრანსგენდერ ადამიანებს ტრანზიციაში ეხმარება, ახალგაზრდებში სუიციდისა და დეპრესიის რისკს ამცირებს. ახალგაზრდების ჯანმრთელობის ჟურნალში გამოქვეყნებული კვლევა 9 ათასზე მეტი ტრანსგენდერი და არაბინარული იდენტობის მქონე ახალგაზრდის მონაცემებს აერთიანებს, რომლებიც 13-დან 24 წლამდე არიან. მოზარდთა სურვილის მიუხედავად, ხელმისაწვდომობის პრობლემის გამო ჰორმონალურ თერაპიაშია მცირე ნაწილია ჩართული. იმ ადამიანების პროგრამაში ჩართვა, რომელთაც ამის სურვილი აქვთ, დეპრესიისა და სუიციდის რისკს 40%-ით ამცირებს.

სახელმწიფოთა ნაწილი ტრანსგენდერი მოზარდების ჰორმონალურ თერაპიაში ჩართვას კრძალავს, რაც სიტუაციის გამწვავებას უწყობს ხელს. ტრანსგენდერთა ჯანმრთელობის მსოფლიო ასოციაცია ჰორმონალური თერაპიის დაწყების რეკომენდაციას 18 წლიდან იძლევა, თუმცა გარკვეულ შემთხვევაში არასრულწლოვნებისთვისაც დასაშვებად მიიჩნევს. სახელმწიფოთა უმეტესობაში ჰორმონალური თერაპია ლეგალური ასაკიდანაც ნაკლებად ხელმისაწვდომია, დამატებითი დაბრკოლება კი ის სოციალური გამოწვევებია, რაც ახალგაზრდებში იზოლაციის, გარიყვის შიშის და სხვა რისკების გამო მენტალური ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი სამედიცინო დახმარების მიღებას ხელს უშლის.

წყარო: NBC news

ილუსტრაცია: Yoppie