ურთიერთობები

ქვიარები გაცნობის საიტებზე მიღებულ გამოცდილებას აფასებენ

Ხშირად, გაცნობის აპლიკაციები ქვიარ ადამიანებისთვის ერთადერთი გაცნობის საშუალებაა. არსებობს ქვიარ მეგობრული სივრცეები, სადაც სოციალური ურთიერთობების დამყარება შესაძლებელია, თუმცა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ მეგობრებთანაც კი არ საუბრობენ, სხვადასხვა სოციალური სივრცეც

ონლაინ გაცნობა ლგბტქი სამყაროში – გამოწვევები და შესაძლებლობები

ბოლო წლების განმავლობაში, ციფრულმა ეპოქამ რევოლუცია მოახდინა ადამიანების დაკავშირებისა და ურთიერთობების დამყარებაში, ლგბტქი საზოგადოება არ არის გამონაკლისი. ონლაინ გაცნობის პლატფორმები აუცილებელი გზა გახდა ქვიარ ინდივიდებისთვის, რათა იპოვონ თანამეგობრობა, სიყვარული და მიმღებლობა. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პლატფორმები გვთავაზობენ პერსპექტიულ შესაძლებლობებს,

13 საუკეთესო ქვიარ წყვილი დრამატული სერიალებიდან

კარგი სერიალი ეკრანს გვაჯაჭვავს და რთულია სერიიდან სერიამდე, სეზონიდან სეზონამდე განვითარებულ ამბებს თვალი მოსწყვიტო. სერიალის მიმართ სიყვარული კიდევ უფრო მძაფრია, როცა პერსონაჟების გამოცდილებების თანაზიარი

ონლაინ გაცნობა ლგბტქი სამყაროში – გამოწვევები და შესაძლებლობები

ბოლო წლების განმავლობაში, ციფრულმა ეპოქამ რევოლუცია მოახდინა ადამიანების დაკავშირებისა და ურთიერთობების დამყარებაში, ლგბტქი საზოგადოება არ არის გამონაკლისი. ონლაინ გაცნობის პლატფორმები აუცილებელი გზა გახდა ქვიარ ინდივიდებისთვის, რათა იპოვონ თანამეგობრობა, სიყვარული და მიმღებლობა. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პლატფორმები გვთავაზობენ პერსპექტიულ შესაძლებლობებს, ისინი ასევე წარმოადგენენ უნიკალურ გამოწვევებს, რომელთა მოგვარებაც საჭიროა. სტატია იკვლევს ონლაინ გაცნობის სამყაროს ლგბტქი საზოგადოებაში, ნათელს ჰფენს არსებულ დაბრკოლებებს და მნიშვნელოვანი კავშირების დამყარების პოტენციალს.

ონლაინ გაცნობის უპირატესობები ლგბტქი პირებისთვის

ონლაინ გაცნობის პლატფორმები ტრანსფორმაციული იყო ლგბტქი საზოგადოებისთვის, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო და ინკლუზიურ სივრცეს ინდივიდებისთვის, რათა გამოიკვლიონ თავიანთი ვინაობა და დაუკავშირდნენ თანამოაზრე ადამიანებს. ეს პლატფორმები გთავაზობთ რამდენიმე უპირატესობას, როგორიცაა:

გაზრდილი ხილვადობა – ონლაინ გაცნობის აპლიკაციები საშუალებას აძლევს ქვიარ ინდივიდებს იყვნენ უფრო თვალსაჩინოები და გახსნილები თავიანთი იდენტობის შესახებ, რაც ქმნის მიმღებლობისა და მიკუთვნებულობის გრძნობას.

გეოგრაფიული შეზღუდვების ნავიგაცია – ქვიარ ინდივიდებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ შეზღუდული ლგბტქი თემების გარემოსვაში, ონლაინ გაცნობა აფართოებს თავსებადი პარტნიორების პოვნის შესაძლებლობებს მათი უშუალო გარემოს მიღმა.

სოციალური ბარიერების გადალახვა – ონლაინ პლატფორმებს შეუძლიათ შეამცირონ უარის და დისკრიმინაციის შიში, რაც შეიძლება იყოს ტრადიციული გაცნობის დროს.

გამოწვევები, რომლებსაც აწყდებიან ქვიარ ინდივიდები ონლაინ გაცნობისას

მიუხედავად წარმოდგენილი შესაძლებლობებისა, ონლაინ გაცნობას ლგბტქი სამყაროში ასევე გააჩნია საკუთარი გამოწვევები, მათ შორის:

უსაფრთხოების საკითხები – ქვიარ ინდივიდებს შეიძლება შეექმნათ რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია უცნობებთან ონლაინ შეხვედრასთან, განსაკუთრებით პირად უსაფრთხოებასთან და პოტენციურ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით.

ტრანსფობია და ჰომოფობია – დისკრიმინაცია და ცრურწმენა არ არის იშვიათი გაცნობის პლატფორმებზე და ქვიარ ინდივიდები ხშირად აწყდებიან ტრანსფობიურ ან ჰომოფობიურ დამოკიდებულებებს ზოგიერთი მომხმარებლისგან.

ფეტიშიზაცია – ზოგიერთმა ინდივიდმა შესაძლოა ქვიარ იდენტობების ობიექტირება მოახდინოს, რაც იწვევს არასასიამოვნო ინტერაქციას და გამოცდილებას.

შექმენით ინკლუზიური და უსაფრთხო ონლაინ გაცნობის სივრცეები

გამოწვევების დასაძლევად აუცილებელია ონლაინ გაცნობის პლატფორმებისთვის ხელი შეუწყონ ინკლუზიურ და უსაფრთხო გარემოს ქვიარ მომხმარებლებისთვის. ამის მიღწევა შესაძლებელია:

მომხმარებელთა ძლიერი პოლიტიკა – გაცნობის პლატფორმებმა უნდა განახორციელონ მკაცრი პოლიტიკა სიძულვილის ენის, დისკრიმინაციისა და შევიწროების წინააღმდეგ, ეფექტური მექანიზმებით.

პირადობის დადასტურება – პირადობის დამადასტურებელი ფუნქციების დანერგვა დაგეხმარებათ მომხმარებლებში ნდობის ჩამოყალიბებაში და ყალბი პროფილების შეხვედრის რისკის შემცირებაში.

განათლებისა და ინფორმირებულობის ხელშეწყობა – პლატფორმებმა უნდა განახორციელონ ინვესტიცია ლგბტქი საზოგადოების შესახებ მომხმარებლების განათლებაში, თანაგრძნობისა და გაგების ხელშეწყობაში.

ონლაინ გაცნობის წარმატება

ონლაინ გაცნობის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად, ქვიარ პირებს შეუძლიათ პროაქტიული ნაბიჯების გადადგმა:

პატიოსნება და გახსნილობა – ავთენტურობამ და გამჭვირვალეობამ საკუთარი იდენტობისა და განზრახვების შესახებ შეიძლება გამოიწვიოს უფრო ჭეშმარიტი კავშირები.

წითელი დროშები – პოტენციური წითელი დროშების (rad flags) ამოცნობა და მათზე რეაგირება საუბრებსა და ინტერაქციაში გადამწყვეტია პირადი უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად.

გაცნობის მიღმა დაკავშირება – ონლაინ პლატფორმების გამოყენება კარგია არა მხოლოდ რომანტიკული მცდელობებისთვის, არამედ მხარდამჭერი მეგობრების მოსაძებნად.

დასკვნისთვის

ონლაინ გაცნობამ ლგბტქი სამყაროში მოიტანა პარადიგმის ცვლილება, თუ როგორ იკვლევენ ქვიარ ინდივიდები ურთიერთობებს და პოულობენ მიმღებლობას. მიუხედავად გამოწვევებისა, ეს პლატფორმები გვთავაზობენ მძლავრ ინსტრუმენტს კავშირების გასაძლიერებლად და მნიშვნელოვანი ურთიერთობების შესაქმნელად. ინკლუზიურობის, უსაფრთხოებისა და თანაგრძნობის ხელშეწყობით, ონლაინ გაცნობა შეიძლება კვლავ იყოს გარდამტეხი ძალა ქვიარ ინდივიდების ცხოვრებაში, რაც მათ დაეხმარება ციფრულ ეპოქაში სიყვარულისა და თანამეგობრობისკენ მიმავალ გზაზე.

13 საუკეთესო ქვიარ წყვილი დრამატული სერიალებიდან

კარგი სერიალი ეკრანს გვაჯაჭვავს და რთულია სერიიდან სერიამდე, სეზონიდან სეზონამდე განვითარებულ ამბებს თვალი მოსწყვიტო. სერიალის მიმართ სიყვარული კიდევ უფრო მძაფრია, როცა პერსონაჟების გამოცდილებების თანაზიარი ხდები, როცა საკუთარ გამოცდილებასა და სიუჟეტს შორის თანხვედრას პოულობ.

კომედიური სერიალების საუკეთესო წყვილების შესახებ სტატიაში როგორც ვახსენეთ, ქვიარ რეპრეზენტაცია ხშირად მოიკოჭლებს. ასეთივე მდგომარეობაა დრამატული სერიალების შემთხვევაში. თუმცა, მაინც შეიძლება არაერთი პერსონაჟისა და წყვილის გამორჩევა, რომელთა პიროვნული ზრდის თუ ურთიერთობის ამბავი მრავალშრიანი, კარგად დაწერილი და განვითარებულია.

სტატიაში 13 საუკეთესო ქვიარ წყვილს ნახავთ, რომელთა ამბავი დრამატულ სერიალებში სიუჟეტის მნიშვნელოვანი ნაწილია.

დეივიდი და კიტი — Six Feet Under

HBO

Six Feet Under HBO-ს შესანიშნავი ოჯახური ანთოლოგიაა, რომელიც 5 მთავარი პერსონაჟის ირგვლივ ვითარდება. ფიშერების ოჯახის ისტორია მრავალფეროვანი გამოცდილებების ასახვით გამოირჩევა და სიუჟეტურ ხაზში ორგანულად შემოდის, მათ შორის, სექსუალური თვითგამორკვევისა და ქვიარ ურთიერთობების თემა.

სერიალის ერთ-ერთი ცენტრალური პერსონაჟი, დეივიდ ფიშერი გეია და ურთიერთობა აქვს კიტ ჩარლზთან, რომელიც პოლიციელია. როგორც დეივიდისა და კიტის ინდივიდუალური განვითარება, ისე მათი ურთიერთობის გზა შესანიშნავად არის დაწერილი და მრავალშრიან გამოცდილებებს სიღრმისეულად ასახავს. დეივიდი და კიტი 5 სეზონის განმავლობაში პერსონალურ ტრავმებს უმკლავდებიან, ხშირად დანგრევის პირას მისულ ურთიერთობას, მათ შორის, პროფესიონალური დახმარების საშუალებით ხელახლა აგებენ და ახერხებენ, რომ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ბედნიერად იცხოვრონ. თუმცა, თუ სერიალი არ გინახავთ, Six Feet Under მრავალჯერ გატკენთ გულს და. ბედნიერ მომენტებთან ერთად, არაერთ გულისმომკვლელ დეტალსაც ნახავთ.

კალი და არიზონა — Grey’s Anatomy

ABC

Grey’s Anatomy ყველაზე წარმატებული სამედიცინო დრამაა, რომელშიც ქვიარ რეპრეზენტაციაც ხშირია. სერიალიდან მრავალი პერსონაჟის გამორჩევა შეიძლება, თუმცა ფანებისთვის განსაკუთრებით საყვარელი არიზონასა და კალის წყვილია.

ექიმებს პროფესიულ თუ პირად ცხოვრებაში არაერთი მძიმე გამოცდილების გამოვლა მოუწიათ და ურთიერთობის დაწყების შემდეგაც ისეთ სირთულეებს უმკლავდებოდნენ, როგორიც ჰომოფობიურად განწყობილ მშობლებთან დავა, შვილის ყოლასთან დაკავშირებული უთანხმოება, დანაკარგით გამოწვეული ტკივილის გადალახვა, ფიზიკური და მენტალურ ჯანმრთელობის პრობლემებია. არაერთხელ დაშორების შემდეგ, კალი და არიზონა ერთმანეთთან ბრუნდებოდნენ და სერიალში მათ სიუჟეტურ ხაზს მაინც ბედნიერი დასასრული ჰქონდა.

ეინჯელი და პაპი — Pose

FX

Pose ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ქვიარ სერიალია, რომელიც ტრანსგენდერი მსახიობების და პერსონაჟების რეპრეზენტაციით ყველა სხვა სერიალს აღემატება და 90-იანი წლების ნიუ-იორკის ანდერგრაუნდ სივრცის, უკიდურეს გაჭირვებაში მცხოვრები ქვიარ პერსონაჟების, მათი მეგობრობის, აივ/შიდსის ადრეული წლების გამოწვევების შესახებ ამბავს შესანიშნავად გადმოსცემს.

სერიალში არაერთი გამორჩეული ურთიერთობა ვითარდება, თუმცა მათ შორის ყველაზე ამაღელვებელი და ურყევი ეინჯელისა და პაპის სიყვარულის ისტორიაა. გამოუცდელი წყვილი ერთობლივად ვითარდება და ერთმანეთს მრავალი გამოწვევის გადალახვაში ეხმარება. მათ დაბრკოლებები კიდევ უფრო აახლოებთ. სერიალის დასაწყისიდან ბოლომდე ეინჯელმა და პაპიმ ყველაზე დიდი განვითარების გზა გაიარეს და შემდგარ ინდივიდებად და პარტნიორებად იქცნენ.

კონორი და ოლივერი — How to Get Away with Murder

Pin on HTGAWM
ABC

How to Get Away with Murder ჩამთრევი კრიმინალური დრამა და დეტექტივია, რომელიც არაერთი სახასიათო პერსონაჟით გამოირჩევა. მათ შორის ფანებისთვის განსაკუთრებით საყვარელი კონორი და ოლივერი არიან.

სერიალებსა და ფილმებში აივ-ინფექციაზე საუბრისას ძირითადად 80-იან წლებს, განსაკუთრებით მძიმე მომენტს უბრუნდებიან. აღნიშნულ შოუში კი საკმაოდ კარგად გაიშალა აივ-დადებითის სტატუსით ცხოვრების თემა თანამედროვე სამყაროში.

კონორი და ოლივერი რამდენიმე სეზონის განმავლობაში გულისტკენას, პირადი შიშებითა და დაბნეულობით გამოწვეულ დაბრკოლებებს, არაერთ სასიკვდილო საფრთხეს გადალახავენ და მყარი ურთიერთობის შენარჩუნებას მაინც ახერხებენ.

ლინდსი და მელანი — Queer as Folk

Showtime

იმავე სახელწოდების ბრიტანული შოუს ამერიკული ვერსია, Queer as Folk პირველი 1-საათიანი დრამატული სერიალი იყო, რომელიც სრულად ქვიარ ადამიანების ცხოვრებას ასახავდა. 5 სეზონის განმავლობაში არაერთი დრამატული, ამაღელვებელი თუ კომიკური ისტორია ვიხილეთ, რომელიც გეი და ლესბოსელი სამეგობროს თავს დატრიალდა.

სერიალის ზოგიერთი დეტალი შესაძლოა დღეს მოძველებულად მოგვეჩვენოს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ 2000 წელს, როცა სერიალის პირველი სეზონი გამოვიდა, მიმღებლობის, ოჯახის მხრიდან უარყოფის თუ უწყვეტი მხარდაჭერის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების, შვილად აყვანის, სამოქალაქო პარტნიორობის და რიგი საკითხების შესახებ მეინსტრიმულ მედიაში საუბარი ცვლილებების მომტანი იყო.

Queer as Folk-ის ერთ-ერთი გამორჩეული წყვილი ლინდსი და მელანი არიან, რომლებსაც ურთიერთობაში არაერთი სირთულის გადალახვა უწევთ, მათ შორის, თანასწორი უფლებების არქონისგან გამოწვეული დაბრკოლებების. მცირე გაურკვევლობების მიუხედავად, ლინდსის და მელანის წყვილი სერიალში ერთ-ერთი ყველაზე მტკიცეა.

უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირად ლესბოსელი წყვილის რეპრეზენტაციას აკრიტიკებენ, რადგან ლინდსისა და მელანის ხაზში ერთ-ერთი უმთავრესი ბავშვების გაჩენა და აღზრდაა, რასაც ძველმოდურ გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ. თანაც, ლინდსიც და მელანიც შემდგარი, წარმატებული ქალები არიან, თუმცა ეს ნაწილი სათანადოდ არ არის გაშლილი.

ბრაიანი და ჯასტინი — Queer as Folk

Showtime

ბრაიანი და ჯასტინი სერიალის კიდევ ერთი დაუვიწყარი წყვილია, რომლებიც ურთიერთობაში არაერთ სირთულეს გამოცდიან. ახალგაზრდა ჯასტინი ბრაიანთან ერთად გადის ცხოვრებისეულ სირთულეებს, მშობლებისგან უარყოფის გამოცდილებას თუ ჯანმრთელობის პრობლემებს.

სერიალის მსვლელობისას იმასაც მიხვდებით, რომ რიგ შემთხვევებში ჯასტინი და ბრაიანი, განსაკუთრებით ეს უკანასკნელი, ერთმანეთზე ტოქსიკურად ზემოქმედებენ, თუმცა ნელ-ნელა უკეთესი ურთიერთობის განვითარებას ახერხებენ. სერიალის დასასრულს კი ერთმანეთის წარმატებისა და პიროვნული განვითარებისთვის მსხვერპლის გასაღებადაც მზად არიან.

ლიტო და ჰერნანდო — Sense8

Netflix

დები ვაჩოვსკების სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის სერიალი, Sense8 ამაღელვებელ მომენტებს, სახასიათო პერსონაჟებსა და ინკლუზიურ გამოცდილებებს ნამდვილად არ უჩივის. სერიალში სექსის გრაფიკული სცენები, ექსპერიმენტები, რომანტიკული მომენტები თუ თავბრუდამხვევი საბრძოლო სცენები ენაცვლება ერთმანეთს და მაყურებელი მუდმივად დაძაბულია. თანაც, პერსონაჟები იმდენად გიყვარდება, არ გინდა უეცრად მათ თავს რაიმე ცუდი დატრიალდეს.

სერიალის გამორჩეულად კომიკური, სენსიტიური და ფანების საყვარელი პერსონაჟი ლიტოა — მექსიკელი მსახიობი, რომელიც უეცრად 7 სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრებ პერსონაჟთან მენტალურად ხდება გადაჯაჭვული. ამასთან, ლიტოს სტაბილური ურთიერთობა აქვს ჰერნანდოსთან, რომელიც სერიალის დასაწყისიდან ბოლომდე შეყვარებულის ირგვლივ განვითარებული გიჟური ამბების მომსწრეა და ერთგული მხარდამჭერი. 3 სეზონის განმავლობაში ეს შესანიშნავი წყვილი აუცილებლად შეგაყვარებთ თავს.

ნომი და ამანიტა — Sense8

Netflix

ნომი და ამანიტა სერიალის კიდევ ერთი გამორჩეული წყვილია, რომელთა ურღვევი კავშირი ფიზიკური თუ ემოციური საფრთხის არაერთი მომენტის მიუხედავად ვითარდება და კიდევ უფრო მტკიცდება.

ორი ქალის სიყვარულის ამბავი ურთიერთ რწმენის, ნდობის, საყვარელი ადამიანისთვის მსხვერპლის გაღებისთვის მუდმივი მზაობის დადასტურებაა, რომელიც გულგრილს არავის დატოვებს.

ბილი და ფრენკი — The Last of Us

HBO

The Last of Us HBO-ს ახალი, პოსტ-აპოკალიფსური სერიალია, რომელიც უკანასკნელი გადარჩენილი ადამიანების ისტორიას ჰყვება. როგორია ცხოვრება მას შემდეგ, რაც საყვარელი ადამიანების დიდი ნაწილი დაკარგე და მარტო ხარ დარჩენილი სამყაროში, რომელშიც ყოველი ფეხის ნაბიჯზე სასიკვდილო საფრთხე გელის; როგორ ყალიბდება ახალი ურთიერთობები; როგორ სწავლობ ადამიანების ნდობას ხელახლა; რაზე ხარ წამსვლელი, რომ გადარჩე და გზადაგზა გაცნობილი ახალი ადამიანებიც დაიცვა.

ჯერ სერიალის 5 ეპიზოდი გამოვიდა, თუმცა უკვე არაერთი ამაღელვებელი მომენტი ვიხილეთ. განსაკუთრებით სულისშემძვრელი კი სერიალის მე-3 ეპიზოდი იყო, რომელშიც მარტოხელა გადარჩენილი პერსონაჟი, ბილი გავიცანით — ცივი, საზრიანი, პოსტ-აპოკალიფსურ გაერთიანებებს მიღმა მცხოვრები კაცი, რომელიც არავის ენდობა. ბილის ცხოვრებაში მოხეტიალე გადარჩენილის, ფრენკის გამოჩენა შემთხვევითია და ნელ-ნელა მათი ურთიერთობა ახალ სიღრმეებს აღწევს. პერსონაჟები, რომელთა გზები ალბათ არც გადაიკვეთებოდა, რომ არა უკაცრიელი სამყარო, ერთმანეთს ცვლიან, მარტოობას უმსუბუქებენ, ურთიერთობის მრავალ წელს ერთად გადიან, უყვართ, ჩხუბობენ, მეგობრებს იჩენენ და ერთი სერიის განმავლობაში მარტოხელა გადარჩენილის “ბუნაგი” ნელ-ნელა სახლს ემსგავსება, რომელიც ურთიერთსიყვარულზე დგას. თუ The Last of Us ჯერაც არ გინახავთ, ცრემლის ღვრა გელით, მე-3 ეპიზოდის ყურებისას კი სულისმოთქმა გაგიჭირდებათ.

კლარკი და ლექსა — The 100

Lexa Clarke GIF - Lexa Clarke Commander - Discover & Share GIFs
CW

The 100 პოსტ-აპოკალიფსურ სამყაროში გადარჩენისთვის ბრძოლის ამბავს გვიყვება. ამ ბრძოლაში კლარკი და ლექსა დაპირისპირებულ მხარეებზე აღმოჩენილი პერსონაჟები არიან, რომლებიც ერთმანეთს საკუთარი ხალხის დაცვისთვის მიმდინარე მოლაპარაკებისას ხვდებიან. მათი ურთიერთობა ნელ-ნელა ვითარდება და მაყურებელმა ზუსტად იცის, რომ დიდი ალბათობით, წარუმატებლობისთვისაც არის განწირული.

კლარკი და ლექსა ერთმანეთს აძლიერებენ, ერთმანეთს გამძლეობას, ემოციების გამოხატვას ასწავლიან, მუდმივად უწევთ არჩევანის გაკეთება სხვების უსაფრთხოებასა და სიყვარულს შორის, უმკლავდებიან სასტიკ სამყაროში დამალულ სასიკვდილო საფრთხეებს და ამ გზაზე სწავლობენ, რომ ცხოვრება მეტია, ვიდრე გადარჩენისთვის ბრძოლა.

ნიკი და ჩარლი — Heartstopper

Netflix

Heartstopper შესანიშნავი თინეიჯერული დრამაა, რომელიც თვითგამორკვევის პროცესს, მჩაგვრელ გარემოსთან გამკლავების ამბავსა და რომანტიკული ურთიერთობის განვითარების ისტორიას აღწერს.

ორი სკოლის მოსწავლის ახალგაზრდული, თავბრუდამხვევი, რიგ მომენტებში დამაბნეველი და ემოციური ურთიერთობა ისეთ მნიშვნელოვან გამოწვევებზე არის აქცენტირებული, როგორიც ქამინგაუთი, სექსუალური ორიენტაციის გაცნობიერებასთან დაკავშირებული შიშები და დაბნეულობა, სიძულვილით მოტივირებული ჩაგვრა, მასკულინობის საზიანო გავლენა, მშობლების მხრიდან მიმღებლობა, სასკოლო სივრცეში არსებული გამოწვევები და სხვა რიგი საკითხებია.

ჯერ სერიალის ერთი სეზონი გამოვიდა, თუმცა საინტერესოა, როგორ განვითარდება ორი ახალგაზრდა ბიჭის ურთიერთობა მომდევნო სეზონში, როცა ახალ სირთულეებთან შეჭიდება მოუწევთ.

სტეფი და ლენა — The Fosters

ABC

ოჯახური დრამის, The Fosters-ის ცენტრალური პერსონაჟები, სტეფი და ლენა სერიალების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური წყვილია, რომელიც სიუჟეტის დაწყებამდე 10 წლით ადრე შეხვდნენ. სერიალის განვითარებასთან ერთად, წყვილს ოჯახური ცხოვრების არაერთი სირთულის გამოვლა და დანგრევის პირას მისული ურთიერთობის ხელახლა შენება უწევს.

სტეფი და ლენა 5 ბავშვს ზრდიან და სერიალში შვილად აყვანის, უფრო კი ძალადობრივ, არაჯანსაღ გარემოს გამორიდებული ბავშვების გამოცდილებები, ახალი ოჯახის შენების, ნდობის მოპოვების, წარსულის ტრავმებთან გამკლავების თემები იშლება.

ტობიასი და კრისი — Oz

kazeo2se on Tumblr
HBO

Oz-ის სიუჟეტი კაცების ციხეში ვითარდება. 6 სეზონის განმავლობაში ძალაუფლებისთვისა და გადარჩენისთვის მიმდინარე რასობრივ და სოციალურ ბრძოლას ვხედავთ. სერიალი ფოკუსში აქცევს ძალადობრივ მიკროსამყაროს, რომელიც ადამიანისთვის გამანადგურებელი საფრთხის შემცველია.

ამ გარემოში შეუძლებელია ჯანსაღი ურთიერთობა და სერიალის მთავარ პერსონაჟ ტობიასსა და კრისს შორის რომანტიკული მიზიდულობაც არ არის სამაგალითო. მათი ურთიერთმიზიდულობა ძალმომრეობით, ეჭვებით თუ სხვა პატიმრების მხრიდან მომდინარე საფრთხესთან გამკლავების აუცილებლობით არის დაღდასმული. თუმცა ეს ორი პერსონაჟი ყველაზე უიმედო ადგილას ერთმანეთს პოულობს და პატიმრობის დღეები მცირედით მაინც მსუბუქდება. ამიტომ, ეს ურთიერთობა ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელია.

ქვიარები გაცნობის საიტებზე მიღებულ გამოცდილებას აფასებენ

Ხშირად, გაცნობის აპლიკაციები ქვიარ ადამიანებისთვის ერთადერთი გაცნობის საშუალებაა. არსებობს ქვიარ მეგობრული სივრცეები, სადაც სოციალური ურთიერთობების დამყარება შესაძლებელია, თუმცა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ მეგობრებთანაც კი არ საუბრობენ, სხვადასხვა სოციალური სივრცეც ნაკლებად ხელმისაწვდომია.

PEW RESEARCH CENTER-ის 2019 წლის კვლევის მიხედვით, ქვიარ ადამიანების ნახევარზე მეტს გაცნობის აპლიკაციით ერთხელ მაინც უსარგებლია, რაც ჰეტეროსექსუალების შემთხვევაში სულ რაღაც 28%-ია. Სავარაუდოდ, პანდემიური რეალობა გაცნობის აპლიკაციებით სარგებლობის სტატისტიკას შეცვლიდა, რადგან იქამდე ხელმისაწვდომი რეალური სივრცეები ხელმისაწვდომი არ იყო.

ილუსტრაცია: Javier Zarracina / Vox

ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობისგან განსხვავებული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ქამინგაუთის პრობლემაა. ქვიარ გაცნობის აპლიკაციებში უმეტესად ინკოგნიტო ანგარიშებს შეხვდებით და ადამიანის გარეგნობის თუ მისწრაფებების შესახებ ხშირად მიმოწერისას იგებ, რაც, ძირითადად, დროის კარგვაა, ამას ქვიარის მიერ ჩატარებული მცირე გამოკითხვაც მოწმობს.

გამოკითხვაში 37-მა ქვიარმა მიიღო მონაწილეობა და 24% აღნიშნავს, რომ ადამიანები მიმოწერას გარეგნობის გამო წყვეტენ, 30%-მა დააფიქსირა, რომ ხშირად აპლიკაციის მომხმარებლები ეძებენ ისეთ ადამიანს, რომელიც დაქამინგაუთებული არაა, ამდენივე აღნიშნავს, რომ ახალგაცნობილები უფრო მეტად მასკულინურ ადამიანს ეძებენ.

„რამდენიმეჯერ ვცადე და ჩემი პროფილის ფოტო დავაყენე, შევამჩნიე, რომ მიმოწერების რაოდენობა მკაფიოდ შემცირდა. როცა „უთავო-მხედრის“ ფოტო მიდევს, ბევრად მეტი ახალი ადამიანი იწერება და როცა სახეს ვაჩენ, მწერენ, მაგრამ თან აყოლებენ ხოლმე – „უი, შენ გაბაზრებული ხარ, ბრაატ“ და მბლოკავენ. დავაკვირდი და თუ  სახის ფოტო მიდევს ან ინსტაგრამი მაქვს მიბმული, უფრო რეალური ადამიანები იწერებიან ან არ სჯერათ ხოლმე, რომ ჩემი ფოტოა.  Ამას ორი მიზეზით ვხსნი: ერთი ის, რაც დავწერე უკვე და მეორე, ასეთ დროს მხოლოდ ის იწერება, ვინც მართლა დაინტერესებულია. ვისურვებდი, რომ მეტი ღია ანგარიში იყოს და იმის გადაწყვეტა შემეძლოს, ვის მივწერო და ვის – არა. როცა ცარიელ ანგარიშთან ვსაუბრობ, მილიონი კითხვის დასმა მიწევს, რაც ცოტა მოსაბეზრებელია. არადა, რა მარტივი იქნებოდა, ხედავ ინფორმაციას, ფოტოს და წყვეტ, გინდა თუ არ გინდა…“ — აღნიშნავს გამოკითხვის ერთ-ერთი მონაწილე.

ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტისთვის არც ინფორმაციის მითითებაა გამოსავალი. ლუკას თქმით, ადამიანები იმავე კითხვებს უმეორებენ, რაც ისედაც მითითებული აქვს.

„4 წელი იქნება, რაც Grindr მაქვს, ბოლო დროს უფრო და უფრო ნაკლებად ვიყენებ, რამდენიმე თვით წაშლილიც მქონდა, მაგრამ, რეალურად, ვინმეს გაცნობისთვისაც არ არის ბევრი სივრცე და მალევე გადმოვწერე. თან, არც პირდაპირი ადამიანი ვარ, რომელსაც ბიჭებთან ფლირტი შეუძლია და აპლიკაცია უფრო მიმარტივებს გაცნობის პროცესს, მაგრამ მიმოწერა შეხვედრამდე იშვიათად მიდის – უმეტესობა იმავე კითხვებს მისვამს, რაც ისედაც მითითებული მაქვს და მაინც, Grindr-ზე ძირითადად ის აინტერესებთ, თმიანი ხარ თუ არა, ფემინური ხომ არ ხარ, არ ვიცი, ამ კითხვაზე რა პასუხი უნდა გავცე – თითქოს ადამიანების მხოლოდ ორი კატეგორია არსებობს – ფემინურები და მასკულინურები, არადა ამ კითხვას 10-დან 9 ადამიანი სვამს, ისიც აინტერესებთ, „გაბაზრებული“ ხომ არ ხარ, ქამინგაუთი იშვიათად უხსენებიათ. არაერთს იმის გამოც დავუბლოკივარ, რომ ვუთხარი, მეგობრებმა იციან ორიენტაციის შესახებ-მეთქი, ეძებენ ადამიანს, რომელიც ორიენტაციას არავის უმხელს და მსგავს ტიპებთან შეხვედრა მეც არ შემიძლია. თუ უფრო ნორმალური კომუნიკაცია გინდა, ტინდერი ბევრად უკეთესია. ჩემი გამოცდილებით, ტინდერზე ბევრად ჯანსაღად გეურთიერთებიან“, – გვეუბნება ლუკა.

ილუსტრაცია: Mashable

ნინიმ საკუთარ იდენტობაზე კითხვები პირველად ცოტა ხნის წინ დასვა და მალევე ტინდერის ფილტრის ორივე სქესის ადამიანების საძიებლად გამოყენება გადაწყვიტა, თუმცა გვეუბნება, რომ აპლიკაციით გაცნობილ ადამიანს ჯერაც არ შეხვედრია, რისი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზიც ბიფობიაა.

„შარშან, 24 წლის ასაკში პირველად მომეწონა გოგო, რომელიც ჰეტერო იყო და არც რამე მიცდია. ბევრი არ მიფიქრია და ტინდერს ჩავუჯექი, მაგ პერიოდში ვინმე დამლაპარაკებელი უფრო მინდოდა, ვიდრე შეხვედრა, მაგრამ როცა იგებდნენ, რომ იქამდე გოგოსთან ურთიერთობა არ მქონია, მიმოწერას წყვეტდნენ. ერთადერთი გოგო გავიცანი, რომელიც ბისექსუალი იყო და ჩვენს გასაჭირზე ვისაუბრეთ, ბისექსუალ ადამიანებს ძირითადად არ ენდობიან, მაგ დროს ისიც არ ვიცოდი, ბისექსუალი ვიყავი თუ – არა, მაგრამ ეგ მიმოწერა მაინც დამეხმარა. ახლაც სულ რამდენიმე მეგობარმა იცის, რომ ბი ვარ და მაშინ ერთადერთი საშუალება იყო, ​​თვითგამორკვევის პროცესში მყოფ ადამიანთან მიმოწერისას ვხვდები, რომ ბევრისთვის მისაღები არაა, რადგან დაკარგულ დროდ თვლიან, მაგრამ ახლაც ბისექსუალობა განგაშის სიგნალივით არის“, – ამბობს ნინი. – ამბობს ნინი.

ბიფობიას მიმოწერის შეწყვეტის მიზეზად გამოკითხვის მონაწილე 2 სხვა ადამიანიც ასახელებს, 13 გამოკითხული კი ამბობს, რომ მიმოწერას თვითონ წყვეტენ, რის მიზეზადაც საერთო ინტერესების არქონას ასახელებენ. გაცნობის აპლიკაციებს ბევრი ერთჯერადი შეხვედრისთვის იყენებს, თუმცა გამოკითხულთა ნაწილი ამბობს, რომ მიმოწერას სწორედ ამის გამო წყვეტს. გამოკითხულთა 79% გაცნობის საიტებზე მყარი კავშირების დამყარებას მეტ-ნაკლებად ან შესაძლებლად თვლის, 21% კი მიიჩნევს, რომ გაცნობის საიტებზე მყარი ურთიერთობების დამყარება შეუძლებელია.

ილუსტრაცია: Choice

გამოკითხვაში მონაწილე ადამიანთა დიდი ნაწილი მიმოწერის შეწყვეტის მიზეზად აგრესიული შინაარსის ჰომოფობიურ შეტყობინებებს ასახელებს, რისი გამოცდილებაც ლუკასაც აქვს. მისი თქმით, გეი გაცნობის აპლიკაციებში არაერთ ჰომოფობს შეხვედრია, რომლებიც ბევრად აგრესიულები არიან.

„მიმოწერის უმეტესობა, ალბათ, ძირითადად იმ ადამიანებისთვისაა უარყოფითი, ვინც მხოლოდ სექსს არ ეძებს. გაცნობის საიტებზე მიმოწერა ვაჭრობას ჰგავს. უნდათ სახის, ტანის ფოტო, მონაცემები სიტყვიერად, უმეტესობა მხოლოდ ვირტუალურ ნაცნობობას ეძებს, მაგრამ მაგას პირდაპირ არ გეუბნება. ჩემთვის პირველივე შეხვედრაზე სექსი არც არის მისაღები, საერთოდაც, მირჩევნია, ადამიანი სხვა სოციალურ ქსელში დავამატო და ნაცნობობის დამყარების შემდეგ შევხვდე, მაგრამ უმეტესობას იმავე დღეს, ინკოგნიტო შეხვედრის მოლოდინი აქვს და თუ მიმოწერას ამჯობინებ, არც ჰომოფობიურ მესიჯებს ერიდებიან. ბევრისთვის გეი სექსი უბრალოდ გასართობია და თავს ჰეტეროდ მიიჩნევენ. რამდენიმე ადამიანმა, როცა გაიგო, რომ გეი ვარ, შეურაცხმყოფელი მესიჯები მომწერა და დამბლოკა, ბევრს მითითებულიც აქვს, რომ კაცურ გაგებას და მეგობრობას ეძებს, სიტყვა ,,სექსის’’ ხსენებაც კი ეუხერხულებათ. თუ თვითშეფასების პრობლემა გაქვს, საკუთარ ორიენტაციაში დარწმუნებული არ ხარ ან, უბრალოდ, ცუდი პერიოდი გაქვს, შეიძლება თავი ცუდად იგრძნო ან ჩათვალო, რომ რასაც ეძებ, არასწორია. ერთადერთი ადამიანი გავიცანი საიტზე, რომელთანაც დღემდე ვმეგობრობ და პერიოდულად მიმოწერაც მაქვს. გაცნობის აპლიკაციებთან სიძულვილისა და მიჯაჭვულობის დამოკიდებულება მაქვს, საიტით სარგებლობაც არ შემიძლია და თან წაშლაც რთულია, რადგან თავს იზოლირებულად ვგრძნობ“, – აღნიშნავს ლუკა და იმასაც ამბობს, რომ რამდენიმეჯერ დანიშნულ პაემანზე მისვლაც მოუწია, რომელიც ჩაიშალა – „რამდენიმესთან შეხვედრაზე მივედი და არავინ მოვიდა, ერთხელ მომწერეს კიდეც, მოვედი და არ მომეწონეო, მსგავსი შემთხვევები თავისთავად უარყოფითად მოქმედებს. მსგავსი გამოცდილებების შემდეგ შეხვედრამდე ბევრად მეტს ვფიქრობ, ვცდილობ, ადამიანი უკეთ გავიცნო, სულ რომ ერთჯერადი სექსი მინდოდეს, მირჩევნია დავრწმუნდე, რომ ნამდვილად ის ადამიანია, ვინც გამოგზავნილ ფოტოში ჩანს“.

ქვიარის გამოკითხვის ერთ-ერთი მონაწილე შეხვედრამდე იმავე გზას გადის, რასაც ლუკა, ცდილობს დარწმუნდეს, რომ სანდო ადამიანთან აქვს მიმოწერა.

„მიმოწერას ვწყვეტ, თუ აგრესიას ვამჩნევ, თუ პროფილზე სხვა ფოტო უდევს და მერე სხვა აღმოჩნდება. კიდევ თუ ეგოისტური და ზედმეტად თავდაჯერებულები არიან ან შეურაცხყოფას თუ გაყენებს, ან არაესთეტიკურ, უგემოვნო შიშველ ფოტოს აგზავნის, ყველაზე მნიშვნელოვანი კი სახის ფოტოა, უნდა ვიცოდე, ვინ მწერს და თუ ცარიელი ანგარიშია, დასაწყისშივე ვთხოვ ხოლმე, ვინც უარს ამბობს, მიმოწერას აღარ ვუგრძელებ. კიდევ ვცდილობ ხოლმე, გადავამოწმო რეალურია თუ არა, ხშირად არის, რომ სხვის ფოტოებს მიგზავნიან. ჩემივე შიშველი ფოტოც გამოუგზავნიათ და ამიტომ, ინსტაგრამს ვთხოვ  და თუ უარზე არიან, ცოტა ნდობა მეკარგება, შეიძლება სურვილიც გამიქრეს. ისიც მესმის, რომ ამ გარემოში პერსონალურ ინფორმაციას მოფრთხილება სჭირდება“, — აღნიშნავს გამოკითხვის მონაწილე.

გამოკითხულთა 24% გაცნობის აპლიკაციებით სარგებლობისას მიღებულ გამოცდილებას ნეგატიურად აფასებს, 54% – ნეიტრალურად, 22%-ისთვის კი გამოცდილება პოზიტიურია. ამასთან, 49% გაცნობის აპლიკაციებს აღარ, 30% კი კვირაში ერთხელ ან უფრო იშვიათად იყენებს. გამოკითხვაში მონაწილე 19-მა ადამიანმა საზღვარგარეთ მოგზაურობისას მიღებული გამოცდილებაც შეაფასა. 13 ადამიანის აზრით, მოგზაურობისას საქართველოსთან შედარებით უკეთესი გამოცდილება აქვთ.

მთავარი ფოტო: Getty Image

ავტორი: გიორგი ბასხაჯაური