რა სერვისებს სთავაზობენ ქვიარებს ორგანიზაციები საქართველოში

 

მოცემული პუბლიკაციის მომზადების პროცესში ჩვენ ვეცადეთ საქართველოს მასშტაბით შეგვეგროვებინა სპეციფიურად ლგბტქი თემის წევრებისთვის გათვალისწინებული,  ძირითადად გადასახადისგან თავისუფალი სერვისების შესახებ ინფორმაცია. შესაძლებელია ქვიარებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ისეთი სერვისებიც, რომელიც აქ არ არის ჩამოთვლილი ან ისეთი სერვისები, რომელიც მოსახლეობის უფრო ფართო პოპულაციაზეა გათვალილი.

თუ თქვენ რაიმე სახის დახმარება გჭირდებათ სერვისების მიღებასთან დაკავშირებით, ხოლო საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაცია არ არის საკმარისი მოგვწერეთ ონლაინ გამოცემა ქვიარის ელ. ფოსტის მეშვეობით [email protected]  და ჩვენ ვეცდებით დაგეხმაროთ შესაბამისი ინფორმაციის მოძიებაში.

საქართველოში სპეციფიურად ლგბტქი თემის წევრებისთვის ხელმისაწვდომი სერვისები და მათი გამწევი ორგანიზაციებია:

თანასწორობის მოძრაობა (Equality Movement)

სათემო ორგანიზაცია ქვიარ ადამიანებს შემდეგ სერვისებს სთავაზობს:

უფასო და ანონიმური ტესტირება აივ ინფექციაზე

 • ტესტირებამდე და ტესტირების შემდგომ გათვალისწინებულია ნებაყოფლობითი კონსულტირება, რომლის დახმარებით მიიღებთ აივ ინფექციასთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხებს;
 • სწრაფი ტესტირება (დაახლოებით 20 წუთში გაიგებთ თქვენს აივ სტატუსს).
 • დამატებით შეგიძლიათ მიიღოთ ლუბრიკანტი, კონდომი და PrEP-ი.

მომსახურეობის გაწევის ადგილია თანასწორობის მოძრაობის ოფისი მისამართზე – თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა #19. მომსახურეობის გაწევის საათებია 12:00 – 19:00 (წინასწარი ჩაწერის გარეშე). ვიზიტამდე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ორგანიზაციას ტელეფონით (0322 47 97 48), ან ფეისბუკით Equality Movement ან ელ. ფოსტის მეშვეობით [email protected]

გაითვალისწინეთ, რომ აივ ინფექციის სწრაფი ტესტით აღმოჩენა ინფიცირებიდან 3 თვის განმავლობაში შეიძლება ვერ მოხერხდეს, ვინაიდან აივ-ს სხვა ვირუსების მსგავსად ინკუბაციის პერიოდი (ფანჯრის პერიოდი) გააჩნია.

თანასწორობის მოძრაობაში ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი სერვისები:

             ექიმის უფასო კონსულტაცია:

 • თერაპევტი
 • ფსიქიატრი
 • ენდოკრინოლოგი
 • დერმატოლოგი

            ფსიქოლოგის მომსახურება, რომელიც მოიცავს:

 • 6-დან 12 სესიამდე ფსიქოთერაპიას
 • ფსიქო კონსულტირებას
 • ინდივიდუალურ თერაპიას
 • მხარდამჭერი გეგმის შემუშავებას მულტიდისციპლინარული გუნდთან ერთად

             იურისტის მომსახურება:

 • ლგბტქი უფლებების დაცვის მიმართულებით ადვოკატირება.
 • უფასო იურიდიული დახმარება თუ თქვენი უფლებები ილახება სექსუალური ორიენტაციის ან/და გენდერული იდენტობის ან ექსპრესიის საფუძვლით – ხართ ძალადობის, დისკრიმინაციის, შანტაჟის, მუქარის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ირღვევა თქვენი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება ან/და სხვაგვარად ილახება თქვენი უფლებები.

             სოციალური მუშაკის ჩართულობით:

 • მომსახურეობის მიმღებთა საჭიროებების შეფასება
 • მათი კონსულტირება და სოციალური ფუნქციონირების ამაღლება
 • მხარდაჭერა/გაძლიერება
 • საჭიროებისას სხვადასხვა სერვისებში გადამისამართება
 • დოკუმენტების მომზადება

სერვისების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ორგანიზაციის ვებ გვერდს https://equality.ge/

თანასწორობის მოძრაობის სერვისების მისაღებად მიმართეთ ორგანიზაციას შემდეგ მისამართზე – უშანგი ჩხეიძის ქუჩა #19 ან დაუკავშირდეთ ორგანიზაციას ტელეფონით (0322 47 97 48), ფეისბუკით Equality Movement ან ელ. ფოსტის მეშვეობით [email protected]

Prep

ორგანიზაციაში ხელმისაწვდომია მედიკამენტი პრეპი (პრე-ექსპოზიციური პროფილაქტიკა) აივ ინფექციის/შიდსის პრევენციისთვის. პრეპარატი აივ ინფექსიისგან დაცვის 99%-მდე გარანტიას უზრუნველყოფს. მედიკამენტის მიღების რეჟიებია – ყოველდღიურად და სიტუაციურად.

სიტუაციურად მიღება რეკომენდირებულია, როდესაც სქესობრივი კავშირის სიხშირე არ აღემატება კვირაში 2-ს და შესაძლებელია მისი წინასწარ პროგნოზირება.

PEP 

პოსტ-ექსპოზიციური პროფილაქტიკა აივ ინფექციის/შიდსის პრევენციისთვის მოიცავს მკურნალობის 28 დღიანი კურსის გავლას მათთვის, ვინც არ არის აივ დადებითი, მაგრამ ჰქონდა სარისკო კონტაქტი აივ ინფიცირებულ პირთან უკანასკნელი 72 საათის განმავლობაში.

        გამოიწერე აივ-ის სწრაფი ტესტი Grindr-ის მეშვეობით:

 • თვითტესტების, კონდომების და ლუბრიკანტების შეკვეთა
 • სპეციალურად შექმნილი Selftest Express სისტემა მომხმარებლებს გამარტივებული შეკვეთის საშუალებას აძლევს.

გაეცანით დეტალურ ინფორმაციას თვითტესტირებაზე სპეციალურად შექმნილ ვებ გვერდზე: https://www.selftest.ge/ka

 

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG)

სათემო ორგანიზაცია ძირითადად ქვიარ ქალთა და ტრანს თემის გაძლიერებაზე მუშაობს. ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე https://wisg.org/ka გამოქვეყნებულია შემდეგი სერვისების აღწერა:

             სოციალური მუშაკი

 • მომსახურეობის მისაღებად მისული ადამიანის საჭიროებების შეფასება
 • სასურველი ცვლილებების გეგმის შედგენა
 • საჭიროებების მიხედვით ორგანიზაციის შიგნით თუ სხვა ორგანიზაციაში გადამისამართება
 • თანხლება, ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების მიღებაში დახმარება
 • რეალიზებასა და დასაქმებაში დახმარება
 • საჭიროებისას და ბენეფიციარის თანხმობის შემთხვევაში ოჯახის წევრებთან მუშაობა
 • არასრუწლოვანი ბენეფიციარის შემთხვევაში მშობლის ან/და კანონიერი სხვა წარმომადგენლის თანხმიბით მუშაობა

             იურისტი

 • სამართლებრივი დახმარება სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე (სახელმწიფო უწყებებსა და სასამართლოში)
 • სტრატეგიული სამართალწარმოება (საკონსტიტუციო სასამართლო, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო და გაერო)

             ფსიქოლოგი

 • ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობა
 • ფსიქოკონსულტირება, ფსიქოგანათლება, მათ შორის ოჯახის წევრებისთვის
 • კონფიდენციალური, უსაფრთხო სივრცის შექმნა სერვისის მიმღებთათვის

 

სექსოლოგის კონსულტირება

 

 • გენდერთან და სექსუალობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
 • პარტნიორულ ურთიერთობების ნიუანსებზე
 • მიმღებლობის დიაპაზონსა და რეპერტუარზე
 • სექსუალური დარღვევების გამორიცხვასა და პრევენციაზე
 • საკუთარი სექსუალობის, გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის ინდივიდუალური თავისებურებების შეფასება ექიმთან ერთად
 • სრულიად კონფიდენციალურია და დაცულია ეთიკის საერთაშორისო სტანდატრებით

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის მიერ მოწოდებული სერვისებით სარგებლობისთვის უნდა დაუკავშირდეთ ორგანიზაციას ტელეფონით: 595 19 03 03 ან ელ. ფოსტით: [email protected] დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ორგანიზაციის ვებ გვერდზე https://wisg.org/ka

თემიდა (Temida)

სათემო ორგანიზაცია ძირითადად ტრანს და ქვიარ თემის უფლებების, ასევე ინტერესების დაცვაზე მუშაობს. თემიდა-ს ვებ-გვერდზე https://temida.org.ge/ შემდეგი სერვისების შესახებ ინფორმაციაა განთავსებული:

დროებითი საცხოვრისი

ძალადობის მსხვერპლი ან სხვა კრიზისულ მდგომარეობაში ლგბტქი თემის წევრებისთვის:

 • საცხოვრებელში განთავსება
 • სამჯერადი კვება
 • სოციალური მუშაკის მომსახურება
 • ფსიქოლოგის მომსახურება
 • სამედიცინო მომსახურება
 • დასაქმების კონსულტაცია

სერვისის მისაღებად 24/7 დაუკავშირდით ორგანიზაციას ტელეფონზე: 599 42 83 31 ან მიწერეთ [email protected]

დასაქმების კონსულტაცია ტრანს და არაბინარული გენდერული იდენტობის მქონე პირთათვის

 • დასაქმების შესაძლებლობებზე
 • შრომით უფლებებზე
 • უნარებისა და კომპეტენციების გაუმჯობესების ხელშეწყობა
 • პროფესიული კონსულტირება და კარიერის დაგეგმვის ინდივიდუალური მომსახურება

ჯგუფური კონსულტაციები იმართება თვეში ერთხელ. დასასწრებად შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა.

სოციალური სამუშაო ქვიარებისთვის

კრიზისულ სიტუაციებში ტრანს* და ქვიარ ადამიანებისთვის:

 • სოციალური თანხლება ნებისმიერ დაწესებულებაში (კლინიკა, სახელმწიფო დაწესებულება, პოლიცია და ა. შ.)
 • გადაუდებელი სამედიცინო ხარჯების ან/და მედიკამენტების თანადაფინანსება
 • საკვებით უზრუნველყოფა
 • დასაქმების კონსულტაცია
 • საცხოვრისის პოვნა
 • ჰორმონალური თერაპიის კონსულტაცია
 • ოჯახის წევრების კონსულტაცია გენდერთან დაკავშირებულ საკითხებზე

სერვისის მისაღებად დაუკავშირდით ორგანიზაციას ტელეფონით: 555 958 116 ან ელ. ფოსტით [email protected] სამუშაო დროები: სამშაბათი – შაბათი, 12:00-დან 18:00 საათი.

უფასო იურიდიული დახმარება

 • სასამართლო წარმომადგენლობა
 • სამართლებრივი კონსულტაცია
 • სამართლებრივი დახმარება ადმინისტრაციულ, სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე

თუ სექსუალური ორიენტაციისა ან/და გენდერული იდენტობის ნიშნით ხართ დისკრიმინაციის და ძალადობის, ან დისკრიმინაციის მსხვერპლი დაუკავშირდით ორგანიზაციას ტელეფონზე: 555 95 81 16 ან ელ. ფოსტით [email protected] სამუშაო დროები: სამშაბათი – შაბათი, 12:00-დან 18:00 საათი.

თანასწორთა კონსულტაცია

გენდერულ ტრანზიციაზე ინფორმაციის მიღება სხვა ტრანს/არაბინარული ადამიანისგან, რომელსაც თანასწორ განმანათლებელსაც უწოდებენ. კონსულტაცია შესაძლებელია ონლაინ ან ოფისში მოსვლით შემდეგ საკითხებზე:

 • ჰორმონალური თერაპია
 • მკერდის რეკონსტრუქცია
 • გენიტალიების რეკონსტრუქცია
 • მეგობრული კლინიკები და ექიმები
 • მეტყველების თერაპია
 • რესურსები სექსოლოგიაში, ფსიქოლოგიასა და ფსიქიატრიაში

კონსულტაციაზე ჩასაწერად დაუკავშირდით ორგანიზაციას ტელეფონზე: 555 95 81 16 ან ელ. ფოსტით [email protected] სამუშაო დროები: სამშაბათი – შაბათი, 12:00-დან 18:00 საათი.

აივ პრევენციის პაკეტი

ტრანს და ქვიარ ადამიანებისთვის აივ და სხვა სქესობრივი ინფექციების პრევენციულ პაკეტში შედის:

 • კონდომები (პრეზერვატივები).
 • ლუბრიკანტები
 • აივ ინფექციის სწრაფი ტესტი

შესაძლებელია მეგობრულ ექიმთან/კონსულტანტთან ჩაიტაროთ ტესტირება და მკურნალობა სქესობრივი გზით გადამდებ სხვა დაავადებებზე:

 • სიფილისი, გონორეა, ქლამიდიოზი, ტრიქომონიაზი, სოკოვანი დაავადებები
 • B და C ჰეპატიტები

სერვისის მისაღებად დაუკავშირდით ორგანიზაციას ტელეფონზე: 555 95 81 16 ან ელ. ფოსტით [email protected] სამუშაო დროები: სამშაბათი – შაბათი, 12:00-დან 18:00 საათი.

ფსიქოლოგის კონსულტაცია

 • ფსიქოლოგის უფასო მომსახურება კონფიდენციალურობის სრული დაცვით
 • ფსიქო-დიაგნოსტიკა, თერაპია
 • საჭიროებისას შესაბამის სპეციზლისტთან გადამისამართება

მომსახურების მისაღებად დაუკავშირდით ორგანიზაციას ტელეფონზე: 599 42 83 31 ან ელ. ფოსტით [email protected]

სახელის შეცვლის სერვისი

პირადობაში სახელის შეცვლის მსურველთათვის უფასო სერვისი მოიცავს:

 • იუსტიციის სახლსა და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში ვიზიტის დროს თანხლებას
 • პირადობის დოკუმენტებში და სხვა საბუთებში ცვლილებებისთვის საჭირო ფინანსური ხარჯის დაფინანსება

სერვისის მისაღებად დაუკავშირდით ორგანიზაციას ტელეფონზე: 555 95 81 16 ან ელ. ფოსტით [email protected] სამუშაო დროები: სამშაბათი – შაბათი, 12:00-დან 18:00 საათი.

 

Tbilisi Pride

ორგანიზაციის ძირითადი მისიაა საქართველოში ლგბტქი თემის ხილვადობის ხელშეწყობა და უფლებების ადვოკატირება თბილისი პრაიდის ყოველწლიური საჯარო ღონისძიებების ორგანიზებით. ამასთან ორგანიზაცია ქვიარებს შემდეგ შესაძლებლობებსაც სთავაზობს:

The Drag Ball – ღონისძიებების სერია, რომლის მიზანია ლგბტქ+ ხელოვანების მხარდაჭერა.

ამაყი ოჯახები – ინიციატივა, რომელიც ხელს უწყობს ოჯახებს სიყვარულსა და ერთმანეთის მხარდაჭერას დააფუძნონ ურთიერთობები.

აქტივისტური ბანაკები – საგანმანათლებლო პრაქტიკა, მიმართული ლგბტქი თემის წევრების, ლიდერებისა და აქტივისტების გაძლიერებაზე.

ღონისძიებების შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად ესტუმრეთ ორგანიზაციის ვებ-გვერდს https://tbilisipride.ge/ 

საქართველოს მასშტაბით სხვა ორგანიზაციები, სადაც შესაძლებელია მიიღოთ სამედიცინო საჭიროებებთან დაკავშირებული სერვისები:

 

თანადგომა  – სგგდ ტესტირება, აივ ტესტირება, კონდომები, ლუბრიკანტები

თბილისი, არჩილ ქურდიანის ქ. 21, ტელ. 235 63 21, 235 63 12, 235 21 32 ელ. ფოსტა:

[email protected] ვებ-გვერდი: www.tanadgoma.ge

ზუგდიდი, გამსახურდიას ქ. 206, ტელ. 0415 22 92 99

ყვარელი, სოფ. გრემი, ტელ. 599 98 63 68

თელავი, ერეკლე II გამზ. 21, ტელ. 0350 27 83 82

ქუთაისი, ოცხელის ქ. 2, ტელ. 0431 26 50 27

 

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი – აივ ტესტირება, არვ თერაპია, C ჰეპატიტის სამკურნალო პროგრამა

თბილისი, ალ. ყაზბეგის 16, ტელ. 032 239 80 18, ელ. ფოსტა: [email protected] ვებ გვერდი https://www.aidscenter.ge/index.php

 

შპს ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულიოზის რეგიონალური ცენტრი – აივ-ის და ტუბერკულიოზის დიაგნოსტიკა, არვ თერაპია

ბათუმი, თაბუკაშვილის 17, ტელ. 422294571

 

შპს ჰეპატოლოგიური კლინიკა „ჰეპა“ – C ჰეპატიტის სამკურნალო პროგრამა

თბილისი, ლიუბლიანას 18/20, ტელ. 032 243 11 11

 

ტუბერკულიოზის ცანტრი – ტუბერკულიოზის მკურნალობა

თბილისი, აჭარის ქ. 8, ტელ. 032 291 02 51

 

იდენტობა – აივ ტესტირება, კონდომები, ლუბრიკანტები

ბათუმი, რუსთაველის ქ. 21, ტელ. 557 68 59 69

ქუთაისი, თამარ მეფის #98 | 577 10 28 47

 

ახალი გზა – აივ ტესტირება, სგგდ ტესტირება, კონდომები, ლუბრიკანტები

სამტრედია, ჭავჭავაძის 1. 52, ტელ. 558 278 683

ფოთი, ბ. კოკაიას 1. 39, ტელ. 577 454 595

 

ასოციაცია ქსენონი – აივ ტესტირება, სგგდ ტესტირება, კონდომები, ლუბრიკანტები

ზუგდიდი, პეტრე იბერის ქ. 1, ტელ. 599 719 757

 

ახალი ვექტორი – აივ ტესტირება, სგგდ კონდომები, ლუბრიკანტები

რუსთავი, მერაბ კოსტავას ქ. 8/2, ტელ. 595 93 09 59

 

ფემინქსი – 2009 – აივ ტესტირება, სგგდ ტესტირება, კონდომები, ლუბრიკანტები

ოზურგეთი, 26 მაისის ქ. 20, ტელ. 599 11 64 01

 

ახალი გზა – აივ ტესტირება, სგგდ ტესტირება, კონდომები, ლუბრიკანტები

ქუთაისი, პუშკინის ქ. 10, ტელ. 595 616 115

 

კავშირი „იმედი“ – აივ ტესტირება, სგგდ ტესტირება, კონდომები, ლუბრიკანტები

ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. 35, ტელ. 595 272 154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წინა

რატომ გვაქვს საახალწლო შფოთვა და როგორ შევამციროთ ის

შემდეგი

PornHub-ის წლიური ანგარიში კვლავ საინტერესოდ გამოიყურება

ბოლო სიახლეები

რუსული ტერორისტული რეჟიმი ადამიანების წინააღმდეგ

FacebookTweetLinkedInEmail საქართველოში დემოკრატია შეიძლება გადაიხედოს და ბოლო ათწლეულში დამყარებული დღის წესრიგი 2024 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში კიდევ

რუსული კანონის წინააღმდეგ დაგეგმილი აქციების განრიგი საქართველოს მასშტაბით

FacebookTweetLinkedInEmail რუსული კანონის წინააღმდეგ მოქალაქეები ყოველდღე იკრიბებიან სხვადასხვა ლოკაციებზე. უწყვეტი აქციების ფონზე გთავაზობთ სტუდენტებისა და ორგანიზაციების

არავის დავტოვებთ მარტო უსამართლობის პირისპირ

FacebookTweetLinkedInEmail წელს მსოფლიოს მასშტაბით 17 მაისის წამყვანი გზავნილი ერთობისკენ მოწოდებაა, რადგან მხოლოდ ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობითაა შესაძლებელია

საპროტესტო აქციების განრიგი საქართველოში და ფარგლებს გარეთ

FacebookTweetLinkedInEmail მიმდინარე დღეებში რუსული კანონის წინააღმდეგ აქციებია დაგეგმილი როგორც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც.