//

რამდენად დაცულია ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებები საქართველოში

 

კოალიცია თანასწორობისთვის ჯერ კიდევ 2016 წელს მოუწოდებდა სახელმწიფოს ეფექტურად გამოეძიებინა ტრანსგენდერი ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის შემთხვევები და აღეკვეთა პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ რეპრესიული და დისკრიმინაციული მოპყრობა.

კიალიციამ ასევე გასცა რეკომენდაციები:

  • იუსტიციის სამინისტროს გენდერის სამართლებრივი აღიარებია  დაეფუძნებინა ჰუმანურ და არამადისკრიმინირებელ მიდგომებზე;
  • შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას, რათა მათ შეემუშავებინათ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებთან ბრძოლის ეფექიანი სტრატეგია, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, გაითვალისწინებდა პოლიციის და პროკურორებისთვის დეტალურ ოპერატიულ სახელმძღვანელო დოკუმენტების მიღებას და უწყებების მიერ ამ დოკუმენტის აღსრულების მონიტორინგის ეფექტიან მეთოდების შემუშვებას.
  • ასევე სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების შესახებ შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემების მოგროვება და ანალიზი.
  • შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან სექსმუშაკი პირების მიმართ რეპრესიული და ჰომო/ტრანსფობიური პოლიტიკის აღმოფხვრა და მისი საქმიანობის ადამიანის უფლებების სტანდარტების განუხრელი დაცვის მიდგომებზე დაფუძნება.

საქართველოს სახალხო დამცველის 2022 წლის სპეციალური ანგარიში ლგბტქი ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობას აფასებს.

ანგარიშში მითითებულია, რომ:

  • ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში განსაკუთრებით მძიმეა, ხოლო სახელმწიფოს ამ ჯგუფისთვის შემამსუბუქებელი და უფლებების დაცვის ადეკვატური გარანტიების შემქმნელი ზომები არ მიუღია;
  • ტრანსგენდერი ადამიანები, გენდერის სამართლებრივი აუღიარებლობის გამო, განსაკუთრებული გამოწვევების წინაშე იმყოფებიან – სხვების თანასწორად ვერ სარგებლობენ კონსტიტუციური უფლებებით.
  • შემუშავდეს სწრაფი, გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი პროცედურები, რათა ტრანსგენდერ პირებს შეეძლოთ თვითიდენტიფიკაციაზე დაფუძნებით სახელისა და რეგისტრირებული სქესის შეცვლა დაბადების მოწმობაში, პასპორტში და სხვა დოკუმენტებში.
  • გააუქმონ სტერილიზაციისა და სხვა იძულებითი სამედიცინო მკურნალობის მოთხოვნები, მათ შორის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის დიაგნოზი, როგორც სავალდებულო მოთხოვნა/წინაპირობა ადამიანის გენდერული იდენტობის საღიარებლად;
  • გააუქმონ ყველა აკრძალვა ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის, დარჩნენ არსებულ ქორწინებაში მათი გენდერის აღიარებამდე, უზრუნველყონ, რომ მეუღლეები ან ბავშვები ამ პროცედურით არ დაკარგავენ გარკვეულ უფლებებს;
  • იმუშაონ შესაძლებლობაზე, რომ მათთვის, ვისაც ეს სურს, მოქალაქეთა იდენტიფიკაციის დოკუმენტებში მესამე გენდერი ჩაემატოს.

გამოყენებული მასალები და წყაროები:

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2022042914343766642.pdf

http://www.osgf.ge/files/2016/Publications/doc.pdf

წინა

შეფ-მზარეულები თანასწორობისთვის – ღონისძიება, რომელშიც 150-ზე მეტი შეფ-მზარეული და მცხობელი მონაწილეობდა

შემდეგი

ძველ წიგნს ვხურავ და ახალს ვშლი, რომელსაც მე თვითონ დავწერ – ინტერვიუ დავით კელბერაშვილთან (David Kelber) 

ბოლო სიახლეები

რუსული კანონის წინააღმდეგ დაგეგმილი აქციების განრიგი საქართველოს მასშტაბით

FacebookTweetLinkedInEmail რუსული კანონის წინააღმდეგ მოქალაქეები ყოველდღე იკრიბებიან სხვადასხვა ლოკაციებზე. უწყვეტი აქციების ფონზე გთავაზობთ სტუდენტებისა და ორგანიზაციების

არავის დავტოვებთ მარტო უსამართლობის პირისპირ

FacebookTweetLinkedInEmail წელს მსოფლიოს მასშტაბით 17 მაისის წამყვანი გზავნილი ერთობისკენ მოწოდებაა, რადგან მხოლოდ ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობითაა შესაძლებელია

საპროტესტო აქციების განრიგი საქართველოში და ფარგლებს გარეთ

FacebookTweetLinkedInEmail მიმდინარე დღეებში რუსული კანონის წინააღმდეგ აქციებია დაგეგმილი როგორც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც.

კვლევის თანახმად ორსული ქვიარ ქალები უფრო ხშირად განიცდიან დეპრესიას, ვიდრე ჰეტეროსექსუალი ქალები

FacebookTweetLinkedInEmail 5 თებერვალს გამოქვეყნდა კვლევა, რომელიც შეისწავლიდა სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებულ უთანასწორობას ორსულ ქვიარ ქალებში. კერძოდ, მათი