საქართველოს ისტორია

ტესტი — რამდენად კარგად იცნობ საქართველოს უახლეს ლგბტქი ისტორიას?

/

ტესტი — რამდენად კარგად იცნობ საქართველოს უახლეს ლგბტქი ისტორიას?