/

სახალხო დამცველმა ანანია გაჩეჩილაძის მიმართ შალვა რამიშვილის მხრიდან სექსუალური შევიწროება დაადგინა

სახალხო დამცველმა დააკმაყოფილა ანანია გაჩეჩილაძის  მოთხოვნა და დაადგინა შალვა რამიშვილის მიერ ანანია გაჩეჩილაძის სექსუალური შევიწროების ფაქტი.

2018 წელს განმცხადებელს, ანანია გაჩეჩილაძეს დაუკავშირდა “pos tv”-ის დირექტორი, შალვა რამიშვილი და შესთავაზა ინტერვიუს მომზადება. ინტერვიუსთან დაკავშირებით შეხვედრა რამდენიმე დღეში შედგა. შეხვედრის განმავლობაში, ნაცვლად ინტერვიუსთან დაკავშირებული დეტალებისა, შალვა რამიშვილი ანანია გაჩეჩილაძეს უსვამდა პირადი ხასიათის შეკითხვებს, აფასებდა მის გარეგნობას უარყოფით თუ სექსუალურ კონტექსტში, აგრეთვე ადგილი ჰქონდა არასასურველ სექსუალური ხასიათის ფიზიკურ შეხებას.

სახალხო დამცველმა დაადგინა სექსუალური შევიწროების ფაქტი ფიზიკურ შეხებასთან და სხეულისა და გარეგნობის თაობაზე გაკეთებულ შეფასებებთან დაკავშირებით.

საქმე მნიშვნელოვანია/პრეცედენტულია რადგან სახალხო დამცველმა პირველად დაადგინა, სექსიზმი, როგორც სიძულვილის ენის აკრძალვის ერთ-ერთი ფორმა, რაც რეგულირდება „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით. სახალხო დამცველის განმარტებით, სექსიზმი სქესისა თუ გენდერის ნიშნით დისკრიმინაციის წახალისების სახედ მიიჩნევა.

2019 წლის 27 მარტს, „ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციის“ მიხედვით, სექსიზმი ნიშნავს ნებისმიერ აქტს, ჟესტს, ვიზუალურ გამოხატულებას, წერილობით ან ზეპირ სიტყვებს, პრაქტიკას ან ქცევას, რომელიც ეფუძნება კერძო ან საჯარო სფეროში, ინტერნეტ სივრცეში თუ მის გარეთ, სქესის ნიშნით ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის არასრულფასოვნად წარმოჩენას და მიზნად ისახავს ან შედეგად იწვევს შემდეგ ალტერნატივებს: ღირსების შელახვას; ფიზიკურ, სექსუალურ, ფსიქოლოგიურ ან სოციო-ეკონომიკურ ზიანს ან ტანჯვას; დამაშინებელ, მტრულ, დამამცირებელ, ღირსებისშემლახველ ან შეურაცხმყოფელ გარემოს; დაბრკოლებების შექმნას უფლებებით სრული რეალიზაციისა და პირადი ავტონომიისათვის; გენდერულ სტერეოტიპებისშენარჩუნებასა და გაძლიერებას. ევროპის საბჭოს განმარტებით, სექსისტური სიძულვილის ენა ნებისმიერი სახის ვარაუდი, რწმენა, მტკიცება, ჟესტი ან ქმედებაა, რომელიც მიზნად ისახავს ზიზღის გამოხატვას ადამიანის მიმართ მისი სქესიდან ან გენდერიდან გამომდინარე, ან განიხილავს ადამიანს,როგორც ქვემდგომს ან ადამიანი არსებითად დაყვანილია სექსუალურ განზომილებამდე. სექსისტური სიძულვილის ენა მოიცავს ისეთ გამონათქვამებს, რომლებიც ავრცელებს, ახალისებს, ხელს უწყობს ან ამართლებს სქესზე დაფუძნებულ სიძულვილს, მაგალითად ისეთი ფორმით როგორიცაა: slut-shaming (მორალურ ასპექტში შერცხვენა); სხეულით შერცხვენა (,,body-shaming”); შეურაცხმყოფელი კომენტარები გარეგნობაზე, სექსუალურობაზე, სექსუალურ ორიენტაციაზე ან გენდერული როლებზე.

საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა შალვა რამიშვილს,  მომავალში, პროფესიულ და სხვა ურთიერთობებში, არ განახორციელოს სექსუალური შევიწროება და არ შეუქმნას ინდივიდებს შეურაცხმყოფელი, დამამცირებელი ან/და მათი ღირსებისთვის შეუსაბამო გარემო, აგრეთვე, დაავალა, რომ რეკომენდაციის შესრულების მიზნით  გატარებული ღონისძიებების თაობაზე აცნობოს  20 დღის ვადაში.

წინა

გამოსახლებისას დაპატიმრებულ აქტივისტთა გათავისუფლების მოთხოვნით მსვლელობა გაიმართება

შემდეგი

ონკოლოგიური პაციენტები სახელმწიფოსგან სათანადო სამედიცინო სერვისების მიწოდებას ითხოვენ

ბოლო სიახლეები

რუსული ტერორისტული რეჟიმი ადამიანების წინააღმდეგ

FacebookTweetLinkedInEmail საქართველოში დემოკრატია შეიძლება გადაიხედოს და ბოლო ათწლეულში დამყარებული დღის წესრიგი 2024 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში კიდევ

რუსული კანონის წინააღმდეგ დაგეგმილი აქციების განრიგი საქართველოს მასშტაბით

FacebookTweetLinkedInEmail რუსული კანონის წინააღმდეგ მოქალაქეები ყოველდღე იკრიბებიან სხვადასხვა ლოკაციებზე. უწყვეტი აქციების ფონზე გთავაზობთ სტუდენტებისა და ორგანიზაციების

არავის დავტოვებთ მარტო უსამართლობის პირისპირ

FacebookTweetLinkedInEmail წელს მსოფლიოს მასშტაბით 17 მაისის წამყვანი გზავნილი ერთობისკენ მოწოდებაა, რადგან მხოლოდ ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობითაა შესაძლებელია

საპროტესტო აქციების განრიგი საქართველოში და ფარგლებს გარეთ

FacebookTweetLinkedInEmail მიმდინარე დღეებში რუსული კანონის წინააღმდეგ აქციებია დაგეგმილი როგორც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც.